Wyświetlono: 5081
Ładuję...

Dane kontaktowe

telefon: +48 (24) 365 55 96
www: http://PL: www.orlen-asfalt.pl
e-mail: asfalt@orlen-asfalt.pl

Opis firmy

 

ORLEN Asfalt Sp. z o.o. należy do Grupy Kapitałowej ORLEN i jest jednym z największych w Polsce przedsiębiorstw produkujących i sprzedających asfalty. Pod nazwą ORLEN Asfalt spółka została zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym XIV Wydział Gospodarczy KRS 0000044178 w dniu 21 lipca 2003 r. Udziałowcami spółki są PKN ORLEN S.A. posiadający 82,46 % udziałów oraz Rafineria Trzebinia 17,54 % udziałów. Kapitał zakładowy spółki wynosi 60.635.000 PLN. Władze spółki stanowią zgromadzenie wspólników, rada nadzorcza oraz zarząd.

Załogę spółki tworzy 150 pracowników: 107 osób w Płocku - w tym 59 zatrudnionych przy produkcji asfaltów; 43 osoby w Trzebini - w tym 32 zatrudnione bezpośrednio przy produkcji asfaltów.

Celem naszym jest szeroko rozumiany rozwój, utrzymanie wiodącej pozycji rynkowej oraz budowanie wizerunku lidera technicznego. Dzięki doświadczonej i wykwalifikowanej załodze, Spółka może nieustannie doskonalić i rozwijać swoją działalność rynkową oraz zapewniać długofalowy wzrost wartości firmy, poprzez oferowanie naszym klientom najwyższej jakości produkty i usługi. Jako firma transparentna, wszelkie działania realizujemy z zachowaniem zasad ładu korporacyjnego Grupy Kapitałowej PKN ORLEN S.A. oraz społecznej odpowiedzialności biznesu, troszcząc się o rozwój naszych pracowników i dbając o środowisko naturalne. Od 2005 roku spółka działa zgodnie ze zintegrowanym Systemem Zarządzania, w oparciu o normy ISO9001, ISO14001, OHSAS18001.

Zdajemy sobie sprawę, że nie jest to możliwe bez stabilnego systemu kierowania przedsiębiorstwem wspomaganego narzędziami gwarantującymi jego skuteczność i efektywność. Aktualnie ofertę spółki stanowią asfalty drogowe, asfalty modyfikowane ORBITON, wielorodzajowe BITREX, asfalty przemysłowe oraz lepiki i specyfiki asfaltowe. W 2006 roku Spółka uruchomiła jedną z największych i najnowocześniejszych w Europie instalację do produkcji asfaltów modyfikowanych ORBITON o wydajności 500t. dziennie oraz 70 000t. rocznie. Dzięki tej instalacji spółka ORLEN Asfalt jest dobrze przygotowana do zaopatrywania największych inwestycji drogowych w Polsce.

ORLEN Asfalt Sp. z o.o. posiada dwa centra produkcyjne i handlowe: w Płocku i w Trzebini, skąd odbiorcy z całej Polski są zaopatrywani w produkty tej spółki.

W związku z rozszerzeniem Grupy PKN ORLEN o czeską spółkę Unipetrol a.s. oraz rafinerię Możejki Nafta, poszukując optymalnej polityki handlowej i efektów synergii w sprzedaży asfaltów, prowadzona jest ścisła współpraca z naszymi partnerami zagranicznymi w ramach GRUPY ORLEN.

Wykaz spółek zależnych od PKN ORLEN S.A. znajdą Państwo na www.orlen.pl.

Tagi

orlen-asfalt, asfalt przemysłowy, asfalt drogowy, asfalt modyfikowany, orbiton, biturox, lepik, specyfiki asfaltowe, drogi, mosty, autostrady, budownictwo

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.pl