Bank Spółdzielczy w Sierpcu

ul. Wiosny Ludów 6, 09-200 Sierpc tel. +48 (24) 275 22 31 tfx. +48 (24) 275 25 21
Strona Internetowa: http://www.bssierpc.pl  Wyświetlono: 7550
Ładuję...

Dane kontaktowe

telefon: +48 (24) 275 89 88 - Bankofon
tfx: +48 (24) 275 25 21 - Sala operacyjna
www: http://www.bssierpc.pl
e-mail: bssierpc@wp.pl

Formy płatności

  • karta
  • gotówka
  • przelew

Opis firmy
W Sierpcu "Bank Spółdzielczy z nieograniczoną odpowiedzialnością" został założony w 1900 roku. Byt to jeden z pierwszych banków założonych na przełomie wieków. W okresie międzywojennym rozwój banku sierpeckiego był dość intensywny - pod względem ilości członków, bank w Sierpcu byt 18 bankiem na 49 wówczas działających w województwie centralnym.

Po zakończeniu II wojny światowej, 3 kwietnia 1946 r. odbyło się zebranie założycielskie i pierwsze Walne Zebranie Banku w Sierpcu. W lokalu przy ul. Stary Rynek 4 wybrano pierwszą Radę Nadzorczą i Zarząd Banku. 26.08.1947 r. Sąd Okręgowy w Płocku wpisał do rejestru reaktywowany "Bank Spółdzielczy z odpowiedzialnością ograniczoną w Sierpcu".

Lata 1950-1955 to okres zastoju w rozwoju spółdzielczości bankowej spowodowany polityką władz. Walne Zgromadzenie Członków Banku Spółdzielczego w Sierpcu zmieniło nazwę banku na "Gminną Kasę Spółdzielczą w Sierpcu z odpowiedzialnością udziałami". Ponadto do GKS w Sierpcu przyłączono Kasę Stefczyka w Sierpcu i podobną w Rościszewie. GKS posiadała wówczas Punkty Kasowe przy Gminnej Spółdzielni w Borkowie i Zawidzu.

3 czerwca 1956 r. na Walnym Zgromadzeniu członkowie GKS przyjęli Statut uchwalając jednocześnie zmianę nazwy banku na "Kasa Spółdzielcza w Sierpcu". W myśl Statutu ukonstytuowała się 9-osobowa Rada Nadzorcza, która wyłoniła komisje: Kredytowo-Oszczędnościową, Społeczno-Samorządową i Komisję Rewizyjną.

Nazwę "Bank Spółdzielczy. Spółdzielnia Oszczędnościowo-Pożyczkowa w Sierpcu" uchwalono 7 maja 1961 roku na Walnym Zgromadzeniu. Rada Nadzorcza liczyła 13 członków.

W 1962 roku Bank Spółdzielczy w Sierpcu odzyskał dwa lokale we własnym budynku (po sklepie żelaznym GS Sierpc), które wymagały kapitalnego remontu. W 1966 r. zatwierdzono plany remontu budynku bankowego. W związku z obchodami 650-lecia nadania praw miejskich Sierpca zdecydowano się poprawić zewnętrzną elewację budynku bankowego. 24.03.1972 r. na Zebraniu Przedstawicieli podjęto uchwałę w sprawie budowy nowego budynku biurowego BS. W tym okresie rozpoczęto załatwianie lokalizacji inwestycji i projektu.

Poza podstawową placówką bank posiadał Oddział BS w Mochowie, Filię BS w Goleszynie, Filię BS w Ligowie, Punkt Kasowy przy siedzibie GS w Sierpcu oraz planowano uruchomienie nowego Punktu Kasowego przy nowej bazie GS. Na koniec 1974 r. BS w Sierpcu liczył łącznie 4817 członków.

Od 1 lipca 1975 roku rozpoczął działalność Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) przejmując wobec banków spółdzielczych funkcję centrali organizacyjnej, finansowej i rewizyjnej.

W tym samym roku Zebranie Przedstawicieli BS w Sierpcu przyjęto nowy Statut. Ustalono wysokość udziału na 500 zł a wpisowe na 50 zł. Przedłużono kadencję Rady Nadzorczej z 2 do 4 lat.

W 1976 roku przeprowadzono reorganizację Banku Spółdzielczego w Sierpcu. W dotychczasowych filiach powstały Punkty Kasowe w Goleszynie i Ligowie.

Początek lat osiemdziesiątych charakteryzował się znacznym wzrostem przychodów pieniężnych ze sprzedaży produktów rolnych, zmianami cen oraz utrzymującym się niedoborem środków produkcji i dóbr inwestycyjnych. Wprowadzone stanem wojennym ograniczenia w udzielaniu kredytów były w następnych latach stopniowo znoszone.

Z dniem 1 lipca 1982 roku utworzono z Oddziału Mochowo samodzielny BS z siedzibą w Dobrzenicach.

W 1983 r. w związku z przejściem na emeryturę dyrektora Kazimierza Osiowy, od 1 stycznia 1983 r. funkcję tę objął Wojciech Wilkowski.

12.05.1983 r. Rada Nadzorcza na swym posiedzeniu podjęła uchwałę o budowie nowego budynku dla Banku Spółdzielczego w Sierpcu. 3 października 1986 r. odbyło się uroczyste posiedzenie Rady Nadzorczej BS w Sierpcu z okazji 125-lecia bankowości spółdzielczej w Polsce, 86 rocznicy powstania Banku Spółdzielczego w Sierpcu oraz otwarcia nowego budynku bankowego (ul. Wiosny Ludów 6).

Bank Spółdzielczy w Sierpcu przyłączył l kwietnia 1997 r. Bank Spółdzielczy w Szczutowie, 1 stycznia 1999 r. Bank Spółdzielczy w Rościszewie, a 1 października 2000 r. Bank Spółdzielczy w Gozdowie. Bank Spółdzielczy w Sierpcu prowadzi działalność na terenie powiatu sierpeckiego i powiatów przyległych.

Bank Spółdzielczy w Sierpcu po wystąpieniu ze struktury BGŻ w 1992 roku zrzeszył się w BUG SA, a po jego reorganizacji w roku 2002 jest zrzeszony w Banku Polskiej Spółdzielczości SA.

Z dniem 29 stycznia 2003 funkcję Prezesa w BS Sierpc objął Karol Majczak.

Tagi

Bank Sierpc, konta osobiste, depozyty, kredyt krótkoterminowy, kredyty konsumpcyjne, kredyty mieszkaniowe, rachunki oszczędnościowe, lokaty, rachunki rozliczeniowe, operacje bezgotówkowe, rachunki firmowe, lokaty terminowe, obsługa kasowa, ROR, rachunki bieżące, Bankowość, Banki

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.pl