Wyświetlono: 4046
Ładuję...

Dane kontaktowe

tfx: +48 (91) 464 44 96
www: http://www.stanmar.info
e-mail: stanmar@rubikon.pl

Opis firmy

Biuro Rachunkowe "Stan Mar" działa od 1993 roku. Został założone przez Marię Stanowską-biegłego rewidenta (wpis nr 3810). Biuro posiada uprawnienia Ministra Finansów w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradztwa podatkowego. Zgodnie z obowiązującymi przepisami jesteśmy ubezpieczeni w PZU SA od odpowiedzialności cywilnej związanej z świadczeniem usług rachunkowo-księgowych oraz badaniem sprawozdań finansowych.

 

 

Usługi

Biuro rachunkowe Stan Mar oferuje: obsługę rachunkowo - podatkową bieżącą: prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych,prowadzenie ewidencji środków i wyposażenia,wycena i rozliczanie składników majątkowych,sporządzanie wyceny aktywów i pasywów i sporządzanie wyniku finansowego,prowadzenie ewidencji VAT i inne; obsługę kadrowo - płacową oraz w zakresie rozliczeń z tytułu ubezpieczenia społecznego pracowników, prowadzenie kartotek wynagrodzeń, sporządzanie list płac, rozliczenia umów cywilno-prawnych(umowy zlecenia, umowy o dzieło), pełna dokumentacja ZUS, sporządzanie deklaracji Pit-4, Pit-11, Pit-40, Pit-8B, elektroniczne przesyłanie danych do ZUS, sporządzanie deklaracji do ZUS, sporządzanie informacji i sprawozdań dotyczących zatrudnienia i wynagrodzeń dla potrzeb Urzędu Statystycznego; stały nadzór i kontrolę prowadzenia ksiąg rachunkowych i rozliczeń podatkowych (controling); doradztwo w sprawach rachunkowych, podatkowych oraz organizacji rachunkowości; opracowywanie analiz finansowych dla oceny kondycji ekonomicznej firm; sporządzanie business planów związanych z zamierzonymi przedsięwzięciami gospodarczymi i wniosków kredytowych.

Tagi

Konsultacje Księgowo-podatkowe, Karta Podatkowa, Doradztwo Podatkowo-księgowe, Deklaracje Podatkowe I Zus, Controling Finansowy, Badanie Bilansów, Analizy Finansowe, Analizy Ekonomiczne, Księga Przychodów I Rozchodów, Księgi Rachunkowe, PIT, Rozliczenia Rachunkowo-podatkowe, Sporządzania Business Planów, Sporządzanie Bilansów I Sprawozdań, Vat

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.pl