"Auditor" Biuro Biegłego Rewidenta. Zielińska Jadwiga

ul. Krasińskiego 14b, 05-120 Legionowo tel. +48 (22) 774 41 18 tel. +48 (22) 774 29 89
Strona Internetowa: http://www.auditor.pl  Wyświetlono: 6054
Ładuję...

Dane kontaktowe

telefon: +48 (22) 784 36 44
fax: +48 (22) 784 19 64
www: http://www.auditor.pl
e-mail: biuro@auditor.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek 07.00 - 17.00
Sobota 09.00 - 14.00

Formy płatności

 • gotówka
 • przelew

Opis firmy

Pomagamy przedsiębiorcom w budowaniu perspektywicznego biznesu poprzez profesjonalne doradztwo oraz towarzyszymy im w działaniach na wszystkich etapach rozwoju przedsiębiorstwa

Wspomagamy Naszych Klientów i ich przedsiębiorstwa, przejmując  w pełni oraz prowadząc w ich imieniu zagadnienia związane z rachunkowością oraz podatkami.

 

 

OFERTA Usługowa

 Działalność naszego Biura cechuje fachowość, rzetelność, wszechstronność i bezpieczeństwo oparte na wieloletnim doświadczeniu zawodowym pracowników Biura.

Specjalizujemy się w obsłudze małych oraz średnich firm.

Biuro AUDITOR prowadzi na najwyższym poziomie usługi z zakresu ewidencji księgowej, rozliczeń kadr i płac oraz audyty sprawozdań rocznych.

 

Prowadzenie Książki Przychodów i Rozchodów

 • ewidencja kosztów i przychodów,

 • ewidencja środków trwałych,

 • ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług,

 • obsługa pracowników, rozliczenia właścicieli,

 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Prowadzenie ksiąg handlowych

 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług ),

 • rozliczenie właścicieli,

 • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych),

 • obsługa pracowników,

 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Prowadzenie audytów sprawozdań finansowych

 • weryfikacja poprawności rocznego sprawozdania finansowego,

 • konsultowanie wyniku finansowego i podatkowego z Klientem.

 

Prowadzenie ewidencji ryczałtowych

 • ewidencje podatku od towarów i usług,

 • obsługa pracowników,

 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

 

Obsługa kadrowo płacowa

 • sporządzanie list płac,

 • sporządzanie imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA),

 • przygotowanie i przekaz deklaracji ZUS,

 • sporządzanie deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4),

 • sporządzanie deklaracji PFRON,

 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS,

 • naliczanie świadczeń urlopowych,

 • naliczanie podatku od płac,

 • prowadzenie kart urlopowych,

 • bieżąca obsługa pracowników:

  • sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu,

  • sporządzanie zaświadczeń o zarobkach,

  • sporządzanie świadectw pracy.

 • naliczanie wszystkich rodzajów wynagrodzeń w tym:

  • chorobowych,

  • urlopowych,

  • za nie wykorzystany urlop.

 

Rejestracje działalności gospodarczej:

 • osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

 • spółki cywilne,

 • spółki osobowe,

 • spółki partnerskie,

 • spółki handlowe.

 

Czynności kontrolne i doradcze:

 • usprawnienie obiegu dokumentów,

 • optymalizacja należności podatkowych,

 • dbałość o bezpieczeństwo podatkowe zawieranych transakcji,

 • kontrola poprawności sporządzanych dokumentów księgowych,

 • bieżąca informacja o zmianach w przepisach podatkowych i o działalności gospodarczej,

 • udzielanie wyjaśnień w zakresie prawa podatkowego.

 

Wyprowadzanie zaległości księgowych.

W przypadku powstania jakichkolwiek zaległości księgowych lub kadrowych, nasze biuro w sposób zgodny z prawem, szybko i profesjonalnie wyprowadzi je na bieżąco. Uwolnisz się od stresu związanego z ewentualną kontrolą, która mogła by je odkryć.

 

Czynności ze strony Biura AUDITOR przy każdym rodzaju obsługi rachunkowej:

 • odbiór dokumentów księgowych w siedzibie firmy AUDITOR do 5 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni,

 • kontrola dokumentów pod względem formalno-rachunkowym i natychmiastowe zgłaszanie zauważonych braków lub błędów,

 • księgowanie dokumentów w ciągu 10 dni licząc od dnia odebrania dokumentów jeżeli odbierane są jeden raz w miesiącu lub w ciągu 3 dni jeżeli raz w tygodniu, w programach finansowo-księgowych SYMFONIA,

 • konsultowanie wyniku finansowego i podatkowego z Klientem,

 • sporządzanie deklaracji podatkowych oraz sprawozdawczości do urzędu statystycznego, oraz ich wysyłanie lub osobiste składanie (w zależności od położenia urzędów),

 • bieżąca kontrola zobowiązań i należności firmy klienta,

 • pełen zakres doradztwa podatkowego w zakresie prowadzonej przez klienta działalności,

 • bieżąca informacja o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie zobowiązań podatkowych klienta,

 • sporządzenie planu kont "przyjaznego" i dostosowanego do indywidualnych potrzeb klienta, oraz odpowiedniej dokumentacji przetwarzania danych zgodnie z ustawą o rachunkowości,

 • pomoc przy sporządzaniu dokumentów inwentaryzacyjnych,

 • przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,

 • obsługa w zakresie prowadzonych kontroli podatkowych i skarbowych oraz z zakresu ubezpieczeń społecznych,

 • inne prace niezbędne do prawidłowego rozliczania się z budżetem, a także na indywidualne, zapotrzebowanie klienta np. sporządzanie wniosków kredytowych itp.

 

Istnieje możliwość oddelegowania pracownika naszego Biura na stałe do Firmy Klienta - jeżeli usprawniłoby to naszą współpracę. Biuro ponosi odpowiedzialność za szkody, które mogłyby wyniknąć z jego winy w zakresie zleconej umowy, posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności zawarte z PZU.
 Gwarantujemy stałą cenę na cały rok podatkowy.

Tagi

rewident, rewidenci, rewidenckie usługi, biegły rewident, kancelaria biegłego rewidenta, rachunkowość, usługi rachunkowe, ksiegowość, usługi księgowe, biuro rachunkowe, biura rachunkowe, doradztwo podatkowe, doradca podatkowy, podatki, rozliczenia podatkowe, Legionowo, mazowieckie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.pl