Hydroconsult Sp. z o.o. Oddział w Warszawie

ul. Nocznickiego 33, 01-918 Warszawa tel. +48 (22) 696 66 95 tel. +48 (22) 696 66 96
Strona Internetowa: http://www.hydroconsult.com.pl  Wyświetlono: 17940
Ładuję...

Dane kontaktowe

telefon: +48 (22) 696 66 97
tfx: +48 (22) 621 26 17
www: http://www.hydroconsult.com.pl
e-mail: wawa@hydroconsult.com.pl

Godziny otwarcia

Poniedziałek - Piątek 08:00 - 17:00

Formy płatności

 • gotówka
 • przelew

Opis firmy

Hydroconsult Sp. z o.o. jest firmą konsultingowo-wykonawczą działającą od 1989 r.

Firma posiada certyfikat jakości:


ISO 9001: 2008
.

Realizujemy prace badawczo-rozwojowe, dokumentacje, projekty, ekspertyzy i opracowania specjalistyczne z dziedziny hydrogeologii, geologii inżynierskiej, geofizyki, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i kartografii geologicznej na terenie całego kraju. W wykonywanych tematach szeroko wykorzystujemy techniki modelowania matematycznego, cyfrową obróbkę map i załączników graficznych wraz ze stosownym zestawieniem baz danych. Część naszych osiągnięć publikujemy w specjalistycznych wydawnictwach i czasopismach.

Dysponujemy kadrą, sprzętem terenowym i komputerowym gwarantującym prawidłowe i rzetelne wykonywanie powierzonych prac. Oprócz oprogramowania, obróbki obrazu i GIS dysponujemy własną biblioteką oprogramowania służącego do budowy modeli hydrodynamicznych i migracji zanieczyszczeń (HYDRYLIB), kompleksowej interpretacji sondowań elektrooporowych (INCEL) oraz interpretacji badań grawimetrycznych. W firmie zatrudnione są 22 osoby, w tym 3 z tytułem dr nauk przyrodniczych oraz około 10 osób współpracujących okresowo. Pracownicy firmy posiadają stosowne uprawnienia zawodowe. W zakresie prac naukowo-badawczych i rozwojowych współpracujemy z Państwowym Instytutem Geologicznym, Instytutem Geologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej Oddział w Poznaniu.

Zrealizowaliśmy, między innymi:

 • 34 prace o charakterze naukowo-badawczym lub badawczo-rozwojowym,
 • 30 projektów i dokumentacji ustalających zasoby dyspozycyjne wód podziemnych,
 • 10 dokumentacji "Warunków korzystania z wód...",
 • 175 projektów i dokumentacji zasobów eksploatacyjnych ujęć wód podziemnych oraz około 600 aneksów, ekspertyz dotyczących ujęć wód podziemnych
 • 110 dokumentacji hydrogeologicznych dla ustanowienia stref ochronnych ujęć wód podziemnych
 • 85 operatów wodnoprawnych,
 • 90 dokumentacji i opracowań geofizycznych,
 • 80 badań modelowych dla potrzeb udokumentowania:
  • zasobów ujęć wód podziemnych i odwodnień budowlanych (60),
  • regionów wodnych i zlewni (20),
 • 50 projektów i dokumentacji geologicznych składowisk i wylewisk,
 • 40 badań monitoringowych składowisk i wylewisk,
 • 68 projektów i dokumentacji geologicznych dla stacji paliw,
 • 100 ocen i raportów oddziaływania na środowisko, stacji paliw, składowisk, wylewisk, złóż oraz dużych ujęć wód podziemnych,
 • 5 dokumentacji (ocen) geologiczno-inżynierskich,
 • 45 opracowań kartograficznych, w tym szczegółowe mapy geologiczne (SMGP) i hydrogeologiczne Polski (MhP) w skali 1:50 000.

.

Tagi

dokumentacje, pozwolenia wodnoprawne, projekty, prace geofizyczne, prace badawczo-rozwojowe, opracowania, ochrona środowiska, kartografia geologiczna, hydrogeologia, gospodarka wodna, geologia inżynierska, geofizyka, ekspertyzy, operaty wodnoprawne, modelowanie matematyczne, systemy informacji przestrzennej GIS, podłoża budowlane - geotechnika, raporty oddziaływania na środowisko, strefy ochronne ujęć wód podziemnych, studnie, ujęcia wody, odwodnienia, badania regionalne

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.pl