Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdynii Sp. z o.o.

ul. Morska 83, 81-225 Gdynia tel. +48 (58) 620 52 78 fax. +48 (58) 621 02 11
Strona Internetowa: http://www.am.gdynia.pl/sdk  Wyświetlono: 23636
Ładuję...

Dane kontaktowe

telefon: +48 (58) 620 52 78
fax: +48 (58) 621 02 11
www: http://www.am.gdynia.pl/sdk
e-mail: sdk@am.gdynia.pl, sdkmech@am.gdynia.pl

Formy płatności

  • przelew

Opis firmy

Biuro szkoleń: mechanicznych, elektrycznych, przeciwpożarowych podstawowego i wyższego, transportu ładunków niebezpiecznych "HAZMAT", dowodzenia siłownią okrętową, dla instruktorów na certyfikaty IMO oraz dla załóg chemikaliowców, gazowców i zbiornikowców

ul. Morska 83 gmach główny pokój nr 110
81-225 Gdynia
tel. (058) 620-52-78
fax (058) 621-02-11

 

Biuro szkoleń pokładowych i specjalistycznych innych niż wyżej wymienione

Al. Jana Pawła II 3 pokój nr 320
81-345 Gdynia
tel. (058) 620-19-68
fax (058) 660-61-26
e-mail: sdk@am.gdynia.pl

      

Praca na morzu wymaga nie tylko określonych predyspozycji psychofizycznego, ale również wysokich kwalifikacji zawodowych. Wprowadzanie coraz nowocześniejszych technologii sprawia, że wiedza zdobyta w murach uczelni i szkół morskich szybko się dezaktualizuje. Osoby chcące zdobyć atrakcyjne miejsca pracy muszą więc posiadać nie tylko odpowiednią praktykę morską, ale również stale aktualizować i poszerzać swoją wiedzę zawodową. Problem ten znalazł odzwierciedlenie w postanowieniach Międzynarodowej konwencji o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawanie świadectw oraz pełnienia wacht z 1978 roku, znowelizowanej przez Międzynarodową Organizację Morską (IMO) w 1995 roku i zwanej w skrócie Konwencją STCW 78/95.

        Spełnienie wymagań i zaleceń dotyczących szkolenia zawodowego załóg statków morskich zawartych w wymienionej konwencji oraz rozporządzeniach Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej jest celem działania Studium Doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni Sp. z o.o.

        Studium kontynuuje tradycję doskonalenia zawodowego ludzi morza rozwijaną przez Państwową Szkołę Morską (PSM) w Gdyni już w czasach przedwojennych. W 1930 r. zorganizowano pierwszy kurs nawigacyjny dla rybaków. Także w następnych latach prowadzono szkolenia nawigacyjne i mechaniczne dla pracowników polskiej floty i rybołówstwa. Na działalność tą zwracał szczególną uwagę ówczesny Dyrektor PSM kpt. ż.w. S. Kosko. Duże potrzeby w tym względzie, spowodowały powołanie w 1938 r. Wydziału Wyszkolenia Specjalnego przy Państwowej Szkole Morskiej, którego kierownictwo objął kpt. ż.w. Konstanty Maciejewicz. Po wojnie, w 1964 r. zorganizowano przy Szkole Ośrodek Szkolenia Radarowego, którym kierował między innymi kpt. ż.w. Wieńczysław Kon. W skład powołanej w 1969 r. Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni weszło Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich (SDKO), którego podstawowym zadaniem było doskonalenie kadr przedsiębiorstw żeglugowych i rybackich. Cel ten był realizowany przez prowadzenie następujących szkoleń:

kursów kwalifikacyjnych przygotowujących kandydatów do egzaminu przed państwową komisją egzaminacyjną na kolejny, wyższy stopień oficerski,
kursów aktualizujących wiedzę zawodową osób posiadających najwyższe dyplomy oficerskie w poszczególnych specjalnościach (kapitana żeglugi wielkiej, starszego mechanika, radioficera okrętowego pierwszej klasy i pierwszego elektryka),
kursów specjalistycznych doskonalących wiedzę oficerów w zakresie nowych technik i technologii w żegludze i gospodarce morskiej, stosownie do aktualnych wymagań międzynarodowych i krajowych
        W ciągu ponad 20 lat działalności SDKO przeszkoliło ponad 15000 oficerów różnych specjalności zyskując ogólne uznanie uczestników szkoleń i armatorów.

        W 1991 roku na miejsce Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich powołano Studium Doskonalenia Kadr, Spółkę Cywilną Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni. Studium uzyskało akceptację Kuratorium, Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Ministerstwa Transportu i Gospodarki Morskiej na prowadzenie szkoleń i kontynuowało kierunki działalności realizowane wcześniej przez SDKO.

        W 1998 roku SDK uzyskało uznanie MTiGM i UM w Gdyni wymagane konwencją międzynarodową STCW 95.

        W latach 1991 - 1998 SDK S.C. WSM w Gdyni przeszkoliło około 30000 marynarzy i oficerów, w tym około 3000 na kursach kwalifikacyjnych.

        W dniu 29.12.1999 SDK S.C. WSM w Gdyni otrzymało Certyfikat Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w zakresie:

kształcenia i szkolenie zawodowe:
- członków załóg statków morskich zgodnie z wymaganiami i zaleceniami narodowymi i Konwencji STCW 78/95
- innymi pracowników gospodarki morskiej
        W 1999 roku SDK S.C. WSM w Gdyni przekształcono w SDK WSM w Gdyni Sp. z o.o. będącą własnością Uczelni.
        Aktualna nazwa ośrodka to Studium doskonalenia Kadr Akademii Morskiej w Gdyni sp. z o.o - zmiana nastąpiła równocześnie ze zmianą nazwy Uczelni.

Tagi

kursy kwalifikacyjne, szkolenia, marynarze, policealna szkoła morska, specjalistyczne szkolenia, oficerowie konwencja STCW, oficer, kapitan, żegluga, Gdyńska Szkoła Morska, Dynamic Positioning, Kursy, SDK Akademii Morskiej

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.pl