Politechnika Łódzka - Wydział Mechaniczny

ul. Stefanowskiego 1/15, 90-924 Łódź tel. +48 (42) 631 20 92 fax. +48 (42) 631 22 02
Strona Internetowa: http://www.mechaniczny.eu  Wyświetlono: 13870
Ładuję...

Dane kontaktowe

telefon: +48 (42) 631 22 03
fax: +48 (42) 631 22 02
www: http://www.mechaniczny.eu, http://www.fabrykainzynierow.pl - Fabryka Inżynierów, http://www.technolodzy21wieku.pl, http://www.pokl-mechaniczny.eu
e-mail: rekrutacja@p.lodz.pl - Rekrutacja, dz-w1-5@adm.p.lodz.pl - Dziekanat, fabryka.inzynierow.13.1@gmail.com - Biuro projektu Fabryka Inżynierów

Godziny otwarcia

Poniedziałek 11:00 - 14:00 Dziekanat studiów dziennych i zaocznych
Wtorek 11:00 - 14:00 Dziekanat studiów dziennych i zaocznych
Czwartek 11:00 - 14:00 Dziekanat studiów dziennych i zaocznych
Piątek 11:00 - 14:00 Dziekanat studiów dziennych i zaocznych
Czwartek 15:00 - 17:00 Dziekanat studiów zaocznych
Sobota 10:00 - 14:00 Dziekanat studiów zaocznych - tylko sobory zjazdowe

Formy płatności

  • gotówka
  • przelew

Opis firmy

Rynek pracy w coraz większym stopniu poszukuje inżynierów, a w szczególności inżynierów mechaników. Wydział Mechaniczny Politechniki Łódzkiej wychodzi temu naprzeciw oferując zgodny z tendencjami europejskimi system studiów (akredytacja międzynarodowej organizacji stowarzyszeń inżynierskich FEANI). Absolwenci mogą ubiegać się o tytuł Euro – Inżyniera uprawniający do wykonywania zawodu w krajach europejskich.

Wydział Mechaniczny jest jednym z trzech najstarszych wydziałów w Politechnice Łódzkiej - jego tradycje sięgają 1945 roku. Obecnie, studia na tym Wydziale odbywają się według zreformowanego systemu studiów, zgodnego z tendencjami europejskimi. Kadra naukowo-dydaktyczna liczy około 226 nauczycieli akademickich, a wśród nich 21 profesorów tytularnych i 36 doktorów habilitowanych.
Do roku 2008 Wydział ukończyło ponad 7000 magistrów i blisko 4800 inżynierów.

 

Dołącz do nas:

Studia stacjonarne (dzienne), I i II stopnia (inżynierskie i magisterskie)

Studia niestacjonarne (zaoczne), I i II stopnia (inżynierskie i magisterskie)

na następujących kierunkach:

AUTOMATYKA I ROBOTYKA  - Kierunek studiów strategiczny dla gospodarki kraju

ENERGETYKA  - Kierunek studiów strategiczny dla gospodarki kraju

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - Kierunek studiów strategiczny dla gospodarki kraju

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - Kierunek studiów strategiczny dla gospodarki kraju

TRANSPORT - Kierunek studiów strategiczny dla gospodarki kraju

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

MECHATRONIKA nowość !! - Kierunek studiów strategiczny dla gospodarki kraju

 

IV W POLSCE UCZELNIA TECHNICZNA W RANKINGU RZECZPOSPOLITEJ

 

Celem ogólnym projektu „Fabryka inżynierów XXI wieku – budowa nowoczesnego obiektu dydaktyczno – laboratoryjnego Wydziału Mechanicznego Politechniki Łódzkiej” jest rozwój Politechniki Łódzkiej jako nowoczesnego ośrodka akademickiego kształcącego specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii poprzez budowę infrastruktury Wydziału Mechanicznego wraz z zakupem wyposażenia pozwalającego na zastosowanie ICT (technologie informacyjno - komunikacyjne) w dydaktyce.
Zakładamy, że poprzez realizację celu ogólnego nastąpi:
• wzrost zainteresowania studentów kierunkami priorytetowymi,
• wzrost umiędzynarodowienia studiów,
• wzrost konkurencyjności uczelni,
• wzrost poziomu kształcenia.

Celem bezpośrednim projektu jest stworzenie nowoczesnej infrastruktury Wydziału Mechanicznego PŁ umożliwiającej kształcenie specjalistów w zakresie nowoczesnych technologii.
Wynikiem realizacji celu bezpośredniego będzie:
• stworzenie dodatkowych miejsc na wspartych kierunkach - 199,
• liczba studentów korzystających z infrastruktury wspartej w wyniku realizacji projektów, w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wspartej infrastruktury - 4449,
• liczba studentów wykorzystujących utworzoną, w ramach projektów infrastrukturę ICT, w tym uczestniczących w kursach e-learning - 270,
• wybudowany nowy obiekt dydaktyczno-laboratoryjny,
• wdrożenie kompleksowych rozwiązań w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu.

Nowoczesny gmach Wydziału Mechanicznego będzie miał aż 8 500m2 (ponad 55 000m3 kubatury przestrzennej) powierzchni dydaktycznej i towarzyszącej. Na pięciu kondygnacjach znajdą się m.in.: hala technologiczna, 4 laboratoria pomiarowe, 9 technologicznych oraz 9 dydaktycznych, 5 sal wykładowych, 8 sal seminaryjnych, 26 pracowni dydaktycznych i dydaktyczno-laboratoryjnych, a także 5 pracowni informatycznych.
Nowoczesny budynek przeznaczony jest dla studentów kierunków zamawianych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Na Wydziale Mechanicznym z siedmiu kierunków kształcenia (z wyjątkiem Zarządzania i Inżynierii Produkcji) aż sześć znajduje się na liście MNiSW. Należą do nich:
Automatyka i Robotyka,
Energetyka,
Inżynieria Materiałowa,
Mechanika i Budowa Maszyn,
Mechatronika,
Transport.

Tagi

automatyka i robotyka, energetyka, inżynieria materiałowa, mechanika i budowa maszyn, mechatronika, transport, zarządzanie i inżynieria produkcji, studia, uczelnie wyższe, kariera, wydział mechaniczny, politechniki, studia stacjonarne, studia niestacjonarne, studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, automatyka i robotyka studia, energetyka studia, inżynieria materiałowa studia, mechanika i budowa maszyn studia, mechanika i budowa maszyn łódź, mechatronika studia, transport studia, transport kierunek, politechnika, podyplomowe, Fabryka Inżynierów, Fabryka Inżynierów XXI wieku, Łódź, łódzkie

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.pl