Szkoła Morska w Gdyni Sp. z o.o.

ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia tel. +48 (58) 621 75 41 tfx. +48 (58) 661 26 55
Strona Internetowa: http://www.morska.edu.pl  Wyświetlono: 14528
Ładuję...

Dane kontaktowe

telefon: +48 (58) 621 75 41
tfx: +48 (58) 661 26 55
www: http://www.morska.edu.pl
e-mail: szkola@morska.edu.pl

Formy płatności

 • gotówka
 • przelew

Opis firmy

Szkoła Morska w Gdyni Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością powstała w marcu 1998 roku w wyniku połączenia dwóch spółek prowadzących renomowane ośrodki szkolenia marynarzy i oficerów morskich statków handlowych:

 • „M&N” sp. z o.o. powstałej 25 lutego 1993 roku, prowadzącej „MORSKI OŚRODEK SZKOLENIOWY w GDYNI”
 • AGMOR” Morskie Centrum Szkolenia sp. z o.o. powstałej 11 marca 1996 roku, prowadzącą szkolenia w zakresie łączności GMDSS.

Spółka prowadzi:

 • niepubliczną Policealną Szkołę Morską kształcącą w zawodach oficera nawigatora i oficera mechanika statku morskiego, marynarza i motorzysty,
 • niepubliczną Placówkę Oświatową (Ośrodek Szkoleniowy) szkolącą marynarzy i oficerów statków morskich, pracowników gospodarki morskiej oraz żeglarzy i motorowodniaków,
 • Centrum Rozwoju Osobowości i Pomocy Psychologicznej – niepubliczną poradnię pedagogiczno-psychologiczną,
 • działalność wydawniczą w zakresie przygotowania i wydawania skryptów i podręczników związanych tematycznie z prowadzonymi szkoleniami.

Szkoła Morska w Gdyni sp. z o.o. jest członkiem założycielem Krajowej Izby Gospodarki Morskiej oraz członkiem Krajowego Forum Oświaty Niepublicznej i Polskiego Forum Przemysłów Morskich. W lipcu 1998 roku Szkoła uzyskała międzynarodowy certyfikat jakości wg standardów ISO 9001:2000 w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń o profilu morskim, przyznany przez Lloyd’s Register Quality Assurance.

 

Szkoła Morska w Gdyni powstała w roku 1998 na bazie wieloletnich doświadczeń związanych z prowadzeniem Ośrodka Szkoleniowego dla marynarzy i oficerów statków morskich oraz pracowników gospodarki morskiej.

Jest szkołą policealną niepubliczną, szkoli w zawodach oficera nawigatora i oficera mechanika statku morskiego oraz marynarza i motorzysty. Działa w oparciu o następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie nr 2/98 z dnia 03.06.1998 roku o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych wydane przez Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej,
 • Zaświadczenie nr 37/SZ/99 z dnia 24.02.2004 roku o wpisie do ewidencji szkół niepublicznych wydane przez Wydział Edukacji Urzędu Miasta Gdyni (kontynuacja z dnia 25.06.1999 roku),
 • Certyfikat Uznania Szkoły Morskiej w Gdyni wydany przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni dnia 13.03.2003 roku.

 

Ośrodek szkoleniowy Szkoła Morska w Gdyni powstał w marcu 1998 roku z połączenia dwóch renomowanych ośrodków szkolenia marynarzy i oficerów floty handlowej i pracowników gospodarki morskiej:

 • Morskiego Ośrodka Szkoleniowego w Gdyni „M&N” założonego dnia 25.02.1993 roku
  oraz
 • AGMOR” Morskiego Centrum Szkolenia powstałego dnia 11.03.1996 roku.

Działamy w oparciu o następujące dokumenty:

 • Zaświadczenie nr 38/03 z dnia 24.02.2004 (kontynuacja wpisu z 09.05.1996) o wpisie do ewidencji niepublicznych placówek oświatowych wydane przez Wydział Edukacji Urzędy Miasta Gdyni,
 • Certyfikat uznania ośrodka szkoleniowego wydany przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Gdyni dnia 16.01.2003 roku (kontynuacja z 31.08.1998).

Posiadamy międzynarodowy certyfikat jakości wg standardów ISO 9001:2000 w dziedzinie edukacji morskiej, przyznany przez Lloyd’s Register Quality Assurance

Tagi

Szkoła Morska w Gdyni, kursy nurkowania, nauka nurkowania, kursy żeglarskie, POZWOLENIE MTiGM, szkoły wyższe Gdynia, szkoły policealne, kursy, szkolenia, szkoły wyższe pomorskie, szkoły policealne pomorskie, szkoły wyższe trójmiasto, szkoły policealne Gdynia, szkoły policealne trójmiasto

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.pl