JARO S.A.

ul. Jaroszów 0, 58-120 Jaroszów tel. +48 (74) 854 98 10 fax. +48 (74) 855 80 24
Strona Internetowa: http://www.jaro.pl  Wyświetlono: 7628
Ładuję...

Dane kontaktowe

telefon: +48 (74) 854 98 22 - Dział Sprzedaży
fax: +48 (74) 855 80 24
www: http://www.jaro.pl
e-mail: jaro@jaro.pl

Opis firmy

JARO Spółka Akcyjna jest jedynym w Polsce dostawcą niskoglinowych (o zawartości Al2O3 do 39%), glinokrzemianowych surowców ogniotrwałych o wysokich parametrach jakościowych i użytkowych.

Do Spółki należy kopalnia odkrywkowa glin ogniotrwałych „Stanisław” oraz zakład przetwórczy surowców mineralnych wyposażony m.in. w piece obrotowe, kruszarki, młyny, suszarnie i przesiewacze.

JARO S.A. ściśle współpracuje ze spółką-córką: JAROMECH Sp. z o. o., świadczącą szeroki zakres usług budowlano-remontowych.

Siedzibą JARO S.A. jest miejscowość Jaroszów położona w województwie dolnośląskim, na terenie gminy Strzegom.

Przedmiot działalności

Podstawowa działalność przedsiębiorstwa Spółki to wydobycie z własnego złoża surowców ilastych, w szczególności glin ogniotrwałych, ceramicznych i uszczelniających oraz przetwórstwo surowców mineralnych, pochodzących zarówno z własnych, jak i obcych złóż.

Produkty oferowane przez JARO S.A. to:

  • gliny surowe, gliny mielone,
  • gliny palone, gliny palone-mielone,
  • porowate materiały ogniotrwałe (szamoty lekkie),
  • nieformowane wyroby ogniotrwałe (betony ogniotrwałe, kruszywa ogniotrwałe, zaprawa szamotowa),
  • produkty wapienne ( mączka wapienna, kreda pastewna),
  • kruszywa budowlane (piaski i żwiry).

Dzięki selektywnej eksploatacji JARO S.A. oferuje także surowce ceramiczne, mułki oraz gliny uszczelniające o doskonałych właściwościach do budowy i rekultywacji składowisk odpadów komunalnych i przemysłowych.

Spółka oferuje również masy ziemne przeznaczone do robót ziemnych przy budowie dróg, w szczególności do budowy nasypów, dojazdów i wjazdów.

Produkty Spółki znajdują zastosowanie głównie w hutnictwie, odlewnictwie, ceramice, budownictwie i rolnictwie.

JARO S.A. świadczy także usługi w zakresie:

  • przetwórstwa surowców mineralnych polegające na ich suszeniu, rozdrabnianiu, rozsiewaniu, mieleniu i wypalaniu w piecach obrotowych,
  • przyjmowania i zagospodarowania dla celów rekultywacji odpadów innych niż niebezpieczne.

Misją przedsiębiorstwa jest dostarczanie klientom surowców i półproduktów o najwyższej jakości.

Spółka legitymuje się certyfikatem potwierdzającym wprowadzenie i stosowanie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy EN-ISO 9001:2000.

Tagi

glina surowa, glina palona, ceramika, glina mielona, glina ogniotrwała, surowce ogniotrwałe, surowce ceramiczne, szamot mielony, zaprawy szamotowe, porowate materiały ogniotrwałe, produkty wapienne, kruszywa budowlane, masy ziemne, roboty ziemne, usługi budowlane

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.pl