Pomorsko-Mazowiecka Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o.

ul. Jezierzyce, ul ?, 76-200 Słupsk tel. +48 (59) 811 25 87 tel. +48 (59) 811 25 12
Strona Internetowa: http://www.pmhz.pl  Wyświetlono: 6072
Ładuję...

Dane kontaktowe

telefon: +48 (59) 811 25 35
www: http://www.pmhz.pl
e-mail: jezierzyce@pmhz.pl

Opis firmy

Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Sp. z o.o. z siedzibą w Strzekęcinie jest jedną z ośmiu spółek roślinnych o strategicznym znaczeniu dla gospodarki narodowej. Spółka jest firmą hodowlano-nasienną kontynuującą ponad 60 letnie tradycje polskiej hodowli i nasiennictwa ziemniaka. Pod nazwą Pomorsko Mazurska Hodowla Ziemniaka Spółka prowadzi działalność od marca 2010 roku, tj. od czasu połączenia Pomorsko Mazowieckiej Hodowli Ziemniaka i Hodowli Roślin w Szyldaku. Obecnie prowadzi działalność w czterech oddziałach: Strzekęcinie (woj. zachodniopomorskie), Celbowie i Jezierzycach (woj. pomorskie) oraz Szyldaku (woj. warmińsko - mazurskie).Firma jest spółką ze 100% udziałem Skarbu Państwa, nadzór właścicielski nad Spółką pełni Agencja Nieruchomości Rolnych. Przedmiotem działalności Spółki jest prowadzenie hodowli i nasiennictwa ziemniaka oraz produkcja rolna i inna działalność produkcyjna, w tym także kooperacja z podmiotami krajowymi i zagranicznymi.

W wyniku kolejnych reorganizacji w Strzekęcinie połączono dorobek kilku ośrodków hodowlanych: Strzekęcina, Płochocina, Krokowej, Mielna, Dybowa i Szyldaka. W firmach tych wyhodowano łącznie 89 odmian, z czego 42 jest obecnie w polskim rejestrze odmian.

Hodowla nowej odmiany trwa dziesięć lat i prowadzona jest zgodnie z programem hodowlanym. W nowej strukturze organizacyjnej firmy program hodowlany jest podzielony na dwie części, pierwsze pięć lat w Strzekęcinie, kolejne pięć w Szyldaku. W całym cyklu hodowlanym dokonywana jest selekcja materiałów. Główne kryteria oceny to: wczesność, plon, morfologia bulw, zawartość skrobi, smakowitość, przydatność dla przetwórstwa, odporność na wirusy, zarazę ziemniaka i inne choroby grzybowe i bakteryjne. Wszystkie rody hodowlane zgłaszane do doświadczeń rejestrowych mają odporność na raka i mątwika ziemniaczanego.

W ostatnich trzech latach Spółka zarejestrowała dziesięć nowych odmian:

  • 2008 rok: Promyk, Wiarus, Soplica i Bosman,
  • 2009 rok: Ametyst i Jutrzenka,
  • 2010 rok: Legenda i Bursztyn (PMHZ Strzekęcin), Gawin i Gustaw (jeszcze jako HR Szyldak).

Hodowla zachowawcza i nasiennictwo ziemniaka prowadzone są w czterech oddziałach Spółki, wszystkie umiejscowione są w rejonach o najmniejszym zagrożeniu presją wirusową. Aktualnie w naszej ofercie znajdują się 42 odmiany, 23 jadalne i 19 skrobiowych.

Przez wiele lat niewątpliwym atutem Spółki była odmiana BRYZA wyhodowana w Strzekęcinie 34 lata temu, ale nadal uznawana za jedną z najsmaczniejszych odmian w Polsce oraz odmiana IRGA o białym miąższu, której hodowla zachowawcza i nasiennictwo prowadzone są w Szyldaku. W ostatnich latach zarejestrowano kilka nowych odmian jadalnych: Syrena, Tajfun, Owacja, Cekin, Cyprian, które również znalazły uznanie naszych odbiorców, szczególnie Tajfun, który jest odmianą bardzo smaczną, plenną i odporną na suszę.

Od początku prowadzenia hodowli nowych odmian ziemniaka w Strzekęcinie wiodącym kierunkiem był ziemniak skrobiowy. Wszystkie nasze odmiany skrobiowe charakteryzują się wysokim plonem skrobi, odpornością na choroby wirusowe i zarazę ziemniaka. Z satysfakcją można stwierdzić, że w produkcji skrobi w Polsce wykorzystuje się prawie wyłącznie polskie odmiany, co potwierdza ich jakość i konkurencyjność w stosunku do odmian zagranicznych. Jest to obecnie jedyny sektor na rynku ziemniaczanym gdzie polskie odmiany dominują. Wśród odmian skrobiowych do najwyżej cenionych należą:, Harpun, Pasat, Rumpel, Ikar, Hinga, Inwestor, Pasja, Jasia, Ślęza i Skawa. Wszystkie nasze odmiany mają małe lub średnie wymagania wodne i glebowe.

Nasze nowe kreacje spełniają oczekiwania najbardziej wymagających odbiorców, z którymi współpracujemy od wielu lat. Jesteśmy firmą na wysokim europejskim poziomie, pogląd ten podzielają nasi odbiorcy i kontrahenci z kraju i zagranicy. Współpracujemy z hodowcami z Francji, Niemiec, Białorusi, Ukrainy i Chin.

Obecnie pozyskujemy nowe rynki zbytu, inwestujemy w nowoczesne technologie w celu zwiększenia wydajności i jakości plonu aby w pełni usatysfakcjonować naszych klientów.

Tagi

ziemniaki sadzeniaki, sadzeniaki, ziemniaki, żyto, rzepak, pszenica, jęczmień

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.pl