Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej

ul. Św. Józefa 23/35, 87-100 Toruń tel. +48 (56) 610 72 00 fax. +48 (56) 610 72 01
Strona Internetowa: http://www.wsksim.edu.pl  Wyświetlono: 16005
Ładuję...

Dane kontaktowe

telefon: +48 (56) 610 72 00
fax: +48 (56) 610 72 01
www: http://www.wsksim.edu.pl
e-mail: wsksim@wsksim.edu.pl, promocja@wsksim.edu.pl

Formy płatności

  • gotówka
  • przelew

Opis firmy

Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej jest uczelnią niepubliczną. Została utworzona 14 sierpnia 2001 r. decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-0145-218/TT/2001 jako niepaństwowa wyższa szkoła zawodowa i wpisana do rejestru niepaństwowych uczelni zawodowych pod pozycją 75.
Założycielem Uczelni jest o. Tadeusz Rydzyk CSsR, Dyrektor Radia Maryja i założyciel Telewizji "TRWAM".

Uczelnia na początku działalności kształciła w specjalnościach "polityka społeczna" i "kultura medialna". Decyzją Ministra Edukacji Narodowej i Sportu nr DSW-3-JP-4003-400/05 z dnia 25.03.2005r. specjalność "polityka społeczna" została przygotowana do kierunku "politologia", natomiast specjalność "kultura medialna" do kierunku "dziennikarstwo i komunikacja społeczna". Są to studia na poziomie licencjackim (I stopnia).

W roku akademickim 2005/2006 Państwowa Komisja Akredytacyjna dokonała oceny jakości kształcenia na kierunku "politologia" i "dziennikarstwo i komunikacja społeczna" na poziomie studiów pierwszego stopnia i wydała ocenę pozytywną. W związku z tym WSKSiM podjęła starania o prowadzenie studiów drugiego stopnia (uzupełniających magisterskich) na kierunku "politologia". Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego w dniu 26 września 2006 r. nadał Wydziałowi Nauk o Kulturze Społecznej i Medialnej uprawnienie do prowadzenia studiów drugiego stopnia na kierunku "politologia".
Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 grudnia 2006 r. Uczelnia otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia (inżynierskich) na kierunku "informatyka".

Uczelnia będzie ubiegać się o prowadzenie studiów na kolejnych nowych kierunkach.

WSKSiM rozwija także swoją bazę dydaktyczną. Początkowo zajęcia prowadzone były w budynkach przy ul. św. Józefa. W 2005 roku został oddany do użytku studentów nowoczesny, komfortowo wyposażony Hotel Akademicki, a w 2006 roku nowe budynki dydaktyczne i bibioteka przy ul. Starotoruńskiej 3. Planowana jest dalsza budowa obiektów dydaktycznych i rekreacyjnych.

Tagi

szkolnictwo, Toruń, studenci, edukacja, szkoła, wyższa, studia podyplomowe, szkoła zawodowa, WSKSiM, uczelnie, uczelnia, zawodowa, dziennikarstwo, podyplomowe, unia, europejska, zasady, wykorzystania, funduszy, unijnych, media, pedagogika, student, studia Toruń, SKSiM, politologia, kulturoznawstwo, informatyka

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.pl