Wynik wyszukiwania, 20 z 126

 • Co oferujemy

  ul. Targowa 22, 03-731 Warszawa

  Oferta Przedmiot działania naszej firmy - zgodnie z umową spółki i wpisem do Krajowego Rejestru Sądowego - obejmuje ogólne kierunki działań dopuszczone ustawą o biegłych rewidentach i ich samorządzie, a w szczególności: 1. badanie sprawozdań finansowych, 2. usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, 3. wykonywanie ekspertyz ekonomiczno-finansowych, 4. doradztwo podatkowe, 5. doradztwo w zakresie organizacji i informatyzacji rachunkowości, 6. działalność szkoleniowa i wydawnicza w zakresie rachunkowości, 7. usługowe prowadzenie likwidacji podmiotów gospodarczych oraz postępowania upadłościowego. Powyższe działania realizowane są przez jednostki organizacyjne spółki E&P: Biuro Auditingu oraz Biuro Rachunkowo-Podatkowe. Tematy (zadania) bardziej złożone bądź pracochłonne realizowane są połączonymi siłami obu Biur. Dla realizacji większych projektów dotyczących audytów - w razie konieczności tworzymy konsorcja ze współpracującymi z nami innymi firmami audytorskimi. Szanujemy czas naszych Klientów. Dążymy do zapewnienia komfortowych warunków współpracy z nami. Możemy odbierać dokumenty od Klienta, a także komunikować się z nim bieżąco przy pomocy poczty elektronicznej, telefonu, faksu.

  -
 • Zasady ogólne

  ul. Górna Wilda 71 71/3, 61-563 Poznań

  Podatkowa księga przychodów i rozchodów Ewidencja środków trwałych i wyposażenia Ewidencje dla podatku od towarów i usług Sporządzanie deklaracji podatkowych

  Dolna granica: 200,00 PLN
 • Pełna rachunkowość

  ul. Górna Wilda 71 71/3, 61-563 Poznań

  Księgi rachunkowe Ewidencja środków trwałych i wyposażenia Ewidencje dla podatku od towarów i usług Sporządzanie deklaracji podatkowych

  Dolna granica: 500,00 PLN
 • Prowadzenie dokumentacji kadrowej

  ul. 11 Listopada 17, 44-330 Jastrzębie Zdrój

  * zakładanie i bieżące prowadzenie akt osobowych * sporządzanie dokumentów związanych z nawiązywaniem i rozwiązywaniem stosunków pracy z zachowaniem przepisów prawa pracy i przepisów ZUS * sporządzanie umów zleceń o dzieło i innych umów cywilnoprawnych związanych z zatrudnieniem

  do negocjacji
 • Usługi rachunkowe i księgowe

  ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa

  Nasza oferta obejmuje obsługę w zakresie rachunkowości i księgowości w firmie. Zajmujemy się sprawami płacowymi oraz związanymi z ubezpieczeniem społecznym. Prowadzimy także doradztwo podatkowe. Zapraszamy!

  do negocjacji
 • Profesjonalne usługi księgowe

  ul. Folwarczna 32b/9, 61-064 Poznań

  Profesjonalna obsługa firm z kapitałem polskim i zagranicznym świadczona przez nas obejmuje: •prowadzenie ksiąg rachunkowych spółek i osób fizycznych, •prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów, •ewidencje ryczałtu, •pełna obsługę kadrowo-płacową, •doradztwo podatkowe i gospodarcze, •tłumaczenia dokumentów finansowo-księgowych z języka polskiego na język angielski i z języka angielskiego na język polski, •obsługa firm zagranicznych w języku angielskim

  50 Pln
 • ADMINISTRACJA

  ul. Okopowa 58/72 72, 01-042 Warszawa

  Najobszerniejsza baza wiedzy pozwalająca prawidłowo stosować obowiązujące przepisy. Łączy potęgę porad i wskazówek publikowanych w czasopismach wydawanych przez INFOR PL z przepisami, orzecznictwem, interpretacjami urzędów, formularzami i narzędziami niezbędnymi w pracy. Zawiera dokumenty ułatwiające poruszanie się w gąszczu przepisów i ich interpretację, m.in. najnowsze interpretacje podatkowe, orzeczenia regionalnych izb obrachunkowych, komisji ds. naruszeń dyscypliny finansów publicznych, Krajowej Izby Odwoławczej przy Prezesie UZP.

  szczegóły na stronie www.inforlex.pl
 • księgowość

  ul. Dworcowa 21, 83-330 Żukowo

  pełna obsługa księgowa firm - wszystkie formy prawne działalności ora wszystkie systemy opodatkowania pełna obsługa płacowa firm - listy płac, zus oraz pfron doradztwo podatkowe w pełnym zakresie reprezentowania klientów przed organami skarbowymi zastępstwo procesowe odwołania i kasacje opinie podatkowe zeznania oraz doradztwo spadkowe wnioski o dotacje z funduszy UE audyty wewnętrzne ISO

  szczegółowe informacje na telefon
 • Proponowane usługi

  ul. św. Mikołaja 17, 88-100 Inowrocław

  Zakres naszych usług obejmuje: * zarządzanie i administrowanie lub tylko administrowanie nieruchomością, * obsługę finansowo-księgową wraz z okresowym przygotowywaniem sprawozdań o przychodach i poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości, * wynajmowanie lokali i zawieranie umów w imieniu właściciela, * pobieranie i rozliczanie czynszów i innych świadczeń, * analizowanie i nadzór nad windykacją należności od najemców i właścicieli lokali,, * prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych wobec dłużników, * prowadzenie książki obiektu budowlanego, * zapewnienie wykonania obowiązkowych, okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami, * utrzymanie nieruchomości w należytym stanie technicznym. Zapewniamy również pomoc i doradztwo w procesie organizacji nowych Wspólnot Mieszkaniowych.

  cena - kontakt telefoniczny
 • KSIĘGOWOŚĆ

  ul. Okopowa 58/72 72, 01-042 Warszawa

  Codziennie aktualizowany zbiór porad, komentarzy i artykułów publikowanych w czasopismach Grupy INFOR PL. Dodatkowo w serwisie znajduje się kompleksowa baza aktów prawnych, orzecznictwa, interpretacji urzędowych i praktycznych narzędzi (wzorów pism, formularzy, wskaźników, kalkulatorów, etc.). Dzięki pomocy serwisu można szybko rozwiązać większość problemów z zakresu rachunkowości i podatków. Serwis przeznaczony jest dla księgowych z małych i średnich przedsiębiorstw.

  szczegóły na stronie www.inforlex.pl
 • SZKOŁA

  ul. Okopowa 58/72 72, 01-042 Warszawa

  Nowy serwis przeznaczony dla księgowych rozliczających publiczne placówki oświatowe. Zawiera specjalnie wyselekcjonowane informacje, porady i komentarze uwzględniające specyfikę rozliczeń jednostek takich jak szkoły czy przedszkola. Znajdują się w nim treści z wiodących na rynku czasopism dla księgowych w sektorze publicznym: Rachunkowości Budżetowej, Poradnika Rachunkowości Budżetowej i Poradnika Oświatowego. Serwis jest codziennie aktualizowany nowymi dokumentami urzędowymi przydatnymi do prowadzenia rozliczeń placówek oświatowych: interpretacjami organów podatkowych, pismami resortowymi, orzeczeniami komisji ds. naruszeń dyscypliny finansów publicznych.

  szczegóły na stronie www.inforlex.pl
 • Prowadzenie dokumentacji księgowej

  ul. 11 Listopada 17, 44-330 Jastrzębie Zdrój

  * prowadzenie ksiąg rachunkowych (KR) * prowadzenie księgi przychodów i rozchodów (KpiR) * prowadzenie księgi przychodów (ryczałt) * doradztwo podatkowe * doradztwo ekonomiczno - finansowe * sporządzanie sprawozdań finansowych * opracowanie planu kont * ocena i organizacja systemu rachunkowości

  do negocjacji
 • SPÓŁKA

  ul. Okopowa 58/72 72, 01-042 Warszawa

  Nowy serwis przeznaczony jest dla osób zajmujących się finansami, podatkami i księgowością, a także płacami czy kadrami w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością i spółkach akcyjnych. INFOR LEX Spółka to kompletna elektroniczna baza wiedzy, która zawiera m.in. 53 200 porad i komentarzy dotyczących rozwiązań bieżących problemów zgłaszanych przez osoby z całej Polski, które dokonują rozliczeń w spółce. Wyselekcjonowane porady podatkowe, księgowe, kadrowe oraz z zakresu prawa gospodarczego pochodzą z wybranych czasopism i wyróżniają się szybkim, prostym i kompetentnym ujęciem odpowiedzi. Unikatową wartością są powiązania pomiędzy formami publikacji, które pokazują rozwiązanie problemu z odwołaniem do przepisu, interpretacji, orzeczenia. Szerokie archiwum publikacji oraz aktualności mailowe zapewniają dostęp do stanu prawnego i zasad obowiązujących kilka lat temu jak i zmieniającego się prawa. Baza jest codziennie aktualizowana o nowe treści.

  szczegóły na stronie www.inforlex.pl
 • Doradztwo i ekspertyzy

  ul. Mogielska 86/6, 31-546 Kraków

  Poza obsługą firm w zakresie audytu sprawozdań finansowych czy usług rachunkowych Spółka „Masterfin” świadczy usługi obejmujące: * doradztwo i konsultacje w zakresie przepisów dotyczących rachunkowości jednostek gospodarczych * sporządzanie ekspetryz w sprawie prawidłowości ksiąg * wyprowadzanie zaległości w księgach * analizy ekonomiczne * oceną zgodności stosowanych w jednostkach systemów komputerowych z przepisami dotyczącymi wymogów w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych * opracowanie zasad (polityki) rachunkowości * budowa planów kont Jeżeli są Państwo zainteresowani naszą ofertą zapraszamy do współpracy.

  .
 • Nasze Biuro Rachunkowe prowadzi działalność w z...

  ul. Podgórska 26, 32-020 Wieliczka

  - prowadzenia ewidencji księgowej- księgi handlowe i książki podatkowe - sporządzania deklaracji ZUS i podatkowych - pełnej księgowości - reprezentowania podatnika w ZUS (firma posiada elektroniczny certyfikat kwalifikowany, który od lipca'08 jest obowiązkowy przy wysyłaniu danych do ZUS) i US - elektronicznego przesyłania danych do ZUS i PFRON - ewidencji podatku od towarów i usług - ewidencji kosztów i przychodów - ewidencji środków trwałych - obsługi pracowników i rozliczeń właścicieli - obsługi kadrowo-płacowej - sporządzania imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA) - sporządzania list płac - rozliczenia roczne podatków PIT / CIT - rozliczenia zwrotu podatku VAT od materiałów budowlanych VZM-1 - możliwość odbioru dokumentów od Klienta - badania sprawozdań finansowych - sporządzania bilansów i planów finansowych - sporządzania analiz finansowych i wniosków kredytowych - Biuro posiada ubezpieczenie OC dla biur rachunkowych - Wieliczka, Kraków

 • BIZNES PREMIUM

  ul. Okopowa 58/72 72, 01-042 Warszawa

  Wyjątkowo obszerny serwis dla zarządów, służb finansowych i działów kadr w dużych przedsiębiorstwach, a także dla biur rachunkowych, firm audytorskich oraz osób, które kandydują na Dyplomowanego Księgowego. W aktualizowanym nawet kilka razy dziennie serwisie znajduje się największa baza czasopism INFOR PL S.A. dla księgowych i finansistów oraz system aktów prawnych, orzecznictwa i interpretacji urzędowych. W podstawowym pakiecie znajdują się aż trzy stanowiska oraz możliwość zadawania pytań naszym specjalistom.

  szczegóły na stronie www.inforlex.pl
 • Usługi audytorskie

  ul. Mogielska 86/6, 31-546 Kraków

  Badanie sprawozdań finansowych przeprowadzamy stosownie do postanowień: 1. Ustawy o Rachunkowości z dnia 29.09.1994r. (Dz. Ustaw Nr 76 poz. 694 z 2002r. z późniejszymi zmianami ) 2. Norm wykonywania zawodu biegłego rewidenta wydanych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów 3. Innych przepisów regulujących działalność gospodarczą badanej jednostki Spółka nasza w której większość udziałów posiadają biegli rewidenci zatrudnia ponadto i współpracuje z długoletnimi biegłymi rewidentami, zapewnia należyte wywiązywanie się z realizowanych zleceń. Dodatkowym celem stawianym sobie przez naszą Spółkę (poza wyrażeniem przez biegłego rewidenta pisemnej opinii wraz z raportem o tym, czy sprawozdanie finansowe jest prawidłowe oraz rzetelnie i jasno przedstawia sytuację majątkową i finansową, jak też wynik finansowy badanej jednostki) jest pełne Państwa zadowolenie ze sposobu przeprowadzenia badania oraz profesjonalne doradztwo, które zaowocuje zaufaniem co do naszych kompetencji.

  .
 • Usługi rachunkowe i podatkowe

  ul. Mogielska 86/6, 31-546 Kraków

  Naszafirma oferuje Państwu pełen zakres usług rachunkowych oraz podatkowych, które obejmują: * prowadzenie ksiąg rachunkowych * prowadzenie podatkowych ksiąg przychodów i rozchodów * sporządzanie rejestrów i deklaracji VAT * rozliczanie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych oraz inne rozliczenia z budżetem * sporządzanie sprawozdań finansowych * obliczanie wynagrodzeń pracowników * rozliczanie z ZUS z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego * rozliczanie podatku dochodowego z tytułu umów o pracę Posiadamy pracowników wyszkolonych i znających się na swojej pracy.

  .
 • EKSPERT

  ul. Okopowa 58/72 72, 01-042 Warszawa

  Najobszerniejsza publikacja z rodziny INFOR LEX. Zawiera największy system aktów prawnych, orzecznictwa i interpretacji oraz porady i komentarze ze wszystkich czasopism wydawanych przez holding INFOR PL S.A. Publikacja jest w stanie zaspokoić potrzeby informacyjne zarządów, kadry kierowniczej oraz wszystkich specjalistów zarówno w firmach, jak i jednostkach sektora publicznego. Oprócz kompletu informacji, porad z czasopism i systemu aktów prawnych (teksty przepisów, orzecznictwo i pisma urzędowe) użytkownicy mogą zadawać pytania naszym ekspertom.

  szczegóły na stronie www.inforlex.pl
 • MONITOR FINANSOWY

  ul. Okopowa 58/72 72, 01-042 Warszawa

  Serwis Monitor Finansowy jest pierwszą publikacją udostępniającą sprawozdania finansowe firm i spółdzielni, publikowane w Monitorze Polskim B oraz Monitorze Spółdzielczym B i adresowaną do wszystkich, którzy z konieczności śledzenia wyników konkurencji, czy też dbałości o bezpieczeństwo obrotu potrzebują informacji o danych finansowych firm. Łatwy i przejrzysty interface! Aktywne połączenie firm z bazą KRS Ministerstwa Sprawiedliwości! Aktualizowane informacje o wykreśleniu podmiotu z KRS! Dane teleadresowe (adres, telefon, fax, regon, NIP, KRS, PKD)! Lokalizacja siedziby na mapie!

  szczegóły na stronie www.inforlex.pl

Znaleziono w branżach

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.pl