Polityka prywatności

I. Administrator danych osobowych
1. Administratorem danych osobowych jest spółka nFinity.pl Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Łódzkiej 6/22, 50-521, zarejestrowana w Krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej pod numerem REGON: 020819316

II. Ochrona danych
1. Zbiór danych osobowych Użytkowników Serwisu Euro-Info.pl został zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych (GIODO)
2. Serwis ogranicza wykorzystanie i zbieranie informacji o Użytkownikach do niezbędnego minimum wymaganego do świadczenia usług.

III. Dane osobowe zbierane podczas weryfikacji zamówień drogą elektroniczną
1. Potwierdzenie złożenia zamówienia wymaga podania następujących danych : imię i nazwisko osoby, która występuje w imieniu firmy oraz jest uprawniona do zaciągania zobowiązań w imieniu firmy, a także PESEL tej osoby.

IV. Dane osobowe zbierane automatycznie
1. Serwis Euro-Info.pl gromadzi informacje zawarte w logach systemowych (data i czas połączenia, adres IP oraz inne). Dane te wykorzystywane są w celach technicznych, statystycznych oraz marketingowych.
2. Niektóre obszary portalu mogą wykorzystywać cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane przez Serwis do przeglądarki Użytkownika identyfikujące go w sposób niezbędny do prawidłowego funkcjonowania serwisu. Cookies są nieszkodliwe dla komputera oraz Użytkownika i jego danych. Każdy Użytkownik może skonfigurować przeglądarkę w taki sposób żeby nie akceptowała plików cookie.
3. Za pomocą plików cookie dane osobowe nie są przetwarzane ani przechowywane. Zawartość plików cookie nie pozwala na identyfikację użytkownika.

V. Poczta elektroniczna
1. Serwis Euro-Info.pl, zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości elektronicznych Użytkownikom.
2. Prenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych publikacji wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail.
3. W każdej chwili Użytkownik może zrezygnować z subskrypcji wiadomości (odpowiedni link znajduje się w każdej wiadomości).

VI. Przekazywanie danych innym podmiotom
1. Użytkownik akceptując regulamin serwisu wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych prowadzonych przez portal fachowcy.pl oraz podmioty współpracujące.

VII. Rezygnacja z otrzymywania informacji marketingowych
1. Użytkownik serwisu może zrezygnować z otrzymywania informacji marketingowych. Odpowiednia opcja dostępna jest w panelu administracyjnym użytkownika.

VIII. Rezygnacja ze zgody na przetwarzanie danych osobowych
1. Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych, co wiązać się będzie z usunięciem jego konta oraz wizytówki firmowej z serwisu Euro-Info.pl . W tym celu należy powiadomić Administratora za pomocą odpowiedniego formularza kontaktowego dostępnego w sekcji "Kontakt".

IX. Postanowienia końcowe
1. Użytkownik serwisu ma możliwość wglądu do swoich danych oraz do ich zmiany.
2. Powyższa polityka prywatności może być w każdym czasie zmieniona przez właściciela portalu w całości lub w części i obowiązuje w nowym brzmieniu od momentu opublikowania jej na stronie internetowej serwisu.

Copyright 2008-2010 Nfinity.pl Sp. z o.o. Kopiowanie i rozpowszechnianie bez zgody autora zabronione

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.pl