Wynik wyszukiwania 5 z 5

 • Czasopisma

  ul. Domaniewska 41, 02-696 Warszawa

  1.Położna. Nauka i Praktyka. 2.Magazyn Pielęgniarki i Położnej. 3.Postępy Żywienia Klinicznego. 4.Laktacja Kwartalnik Postępy Żywienia Klinicznego jest oficjalnym pismem Towarzystwa Żywienia Pozajelitowego i Dojelitowego. Redaktorem naczelnym jest Profesor Marek Pertkiewicz. Pismo jest kwartalnikiem o nakładzie 5.000 egzemplarzy. Grupa docelowa to lekarze z następujących oddziałów: * pediatrycznych * neonatologicznych * gastroentorologicznych * chirurgii dziecięcej i ogólnej * noworodkowych * anestezjologicznych * intensywnej terapii * chorób wewnętrznych * onkologicznych * neurologicznych * intensywnej opieki medycznej * endokrynologicznych Tytuł Położna. Nauka i Praktyka pod redakcją prof. Ewy Dmoch-Gajzlerskiej jest z kolei skierowany do świata ginekologii i położnictwa. Pismo jest również kwartalnikiem o nakładzie 10 000 egzemplarzy. Grupą, do której adresowane jest czasopismo są: * położne * pielęgniarki * konsultanci do spraw położnictwa * osoby odpowiedzialne za kształcenie położnych, pielęgniarek

  cena - kontakt telefoniczny
 • Znaki drogowe pionowe

  ul. Długa 62, 84-240 Reda

  Szeroka gama znaków drogowych pionowych

  do negocjacji
 • Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego

  ul. Długa 62, 84-240 Reda

  Urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego: * AZYLE DLA PIESZYCH * LAMPY OSTRZEGAWCZE * LUSTRA DROGOWE * OGRODZENIA SEGMENTOWE I ŁAŃCUCHOWE * PACHOŁKI DROGOWE * PROGI ZWALNIAJĄCE I PODRZUTOWE * PUNKTOWE ELEMENTY ODBLASKOWE * SEPARATORY RUCHU * SŁUPKI KRAWĘDZIOWE I WYGRODZENIOWE * SŁUPKI PROWADZĄCE I PRZESZKODOWE * TABLICE PROWADZĄCE I KIERUJĄCE * TABLICE UCHYLNE * ZAPORY DROGOWE

  do negocjacji
 • Tabliczki uliczne

  ul. Długa 62, 84-240 Reda

  Tabliczki uliczne wykonane z blachy ocynkowanej.

  do negocjacji
 • OSKAR - Program finansowo - księgowy

  ul. Kaszubska 45, 76-200 Słupsk

  indowsowy następca programu FK DOS sprzedawanego przez naszą firmę od początku lat 90-tych. Posiada znacznie rozbudowaną funkcjonalno�ć swojego poprzednika oraz bogatą windowsową grafikę. Okienka wyposażone w kreatory kolumn, zaawansowane szukanie, szukanie nadążne, filtrowanie, zaznaczanie, definiowanie skrótów klawiszowych i wiele innych pożytecznych funkcji nadają OSKAROWI nową, niepowtarzalną jako�ć. Program posiada nowoczesne rozwišzania dotyczące wydruków. Zestaw ponad czterdziestu wydruków stałych może być modyfikowany przez użytkownika lub wzbogacany o nowe, własne wydruki. OSKAR został wyposażony w zaawansowane funkcje importów danych z innych programów. Import danych z FK DOS do OSKARA realizowany jest automatycznie po wyborze opcji. W sposób szczególny rozwinięta jest komunikacja z naszym systemem do Administrowania zasobami rozliczania Sprzedaży - AS. Oprogramowanie systemu składa się z: * wersji standardowej, * modułów dodatkowych. Wersja standardowa obejmuje: * obsługę bilansu otwarcia, * rejestrację dokumentów obrotu, * prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu VAT, * automatyczne dekretowanie dokumentów z rejestrów VAT, * zestawienie analityczne i syntetyczne: kartoteki kont, bilansu otwarcia, dzienników dokumentów, obrotów konta, * archiwację * kontrolę spójności danych w systemie z możliwością ich korekty w oparciu o dane z dzienników. Moduły dodatkowe: * Obsługa rozrachunków: o bilansowanie należności i zobowiązań, o zestawienia rozrachunków rozliczonych i nierozliczonych, o wezwania do zapłaty, o noty odsetkowe, o ręczne kojarzenie należności i zobowiązań. * Tworzenie automatycznych dekretów: o kumulacja stanów, o zestawienia wyników finansowych, o rozdzielniki kosztów, o naliczanie i tworzenie dekretów amortyzacji. * Redakcja, emisja oraz rejestracja przelewów. * Redakcja zestawień statystycznych, sprawozdań wewnętrznych, bilansu. o definiowanie i tworzenie na potrzeby własne jak i zewnętrzne dowolnych sprawozdań na podstawie informacji zawartych w kartotece kont. * Kasa: o rejestracja dokumentów w kasie, o tworzenie raportów kasowych, o automatyczne dekretowanie dokumentów raportów kasowych , o automatyczne tworzenie dokumentów dla programu AS. * Projektowanie wydruków. Szkolenie, wspieranie, gorąca linia: Poważnym atutem firmy "INWESTPROJEKT SŁUPSK" jest wypracowany w okresie kilkunastoletniej praktyki system szkoleń użytkowników oraz różnorodnego ich wspierania np. poprzez organizowanie corocznych spotkań. Szkolenie w zakresie podstawowej obsługi systemu odbywa się u klienta lub w siedzibie "INWESTPROJEKT SŁUPSK". Może być ono na życzenie użytkownika w dowolnym czasie powtórzone lub rozszerzone . W razie wystąpienia problemów użytkownik może liczyć na szybką pomoc telefoniczną, faxową lub telexową kontaktując się z naszą firmą lub z naszymi partnerami handlowymi.

  do negocjacji

Znaleziono w branżach

Znaleziono w miastach

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.pl