Wynik wyszukiwania 7 z 7

 • Nadruki i etykiety

  ul. Lutosławskiego 17/A, 76-200 Słupsk

  Proponujemy różnorodne metody dekoracji. W przypadku wiader, na zlecenie zamawiającego, wykonywany jest nadruk według przekazanego producentowi wzoru lub projektu. Plast-Box S.A. dysponuje nowoczesnymi maszynami do wykonywania druku metodą suchego offsetu, a nadruk może być wykonany do 6 kolorów. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i najnowszym technologiom, spółka proponuje jednocześnie zdobienie opakowań metodą IML (In-Mould-Labeling), polegającą na zdobieniu specjalną etykietą już w trakcie produkcji wiadra.

  na telefon
 • AS - Program do Administrowania zasobami i rozlicz...

  ul. Kaszubska 45, 76-200 Słupsk

  Jest to 32-bitowy program przeznaczony do pracy w środowisku WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. Może być stosowany przez wszystkie podmioty zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem zasobami mieszkaniowymi – np. przez Spółdzielnie mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, Zarządców nieruchomości (wspólnot).

  do negocjacji
 • Kosztorysowanie Forte

  ul. Kaszubska 45, 76-200 Słupsk

  FORTE wchodząc w 1999 roku na rynek oprogramowania zapoczątkował trzecią generację programów do kosztorysowania opracowywanych w INWESTPROJEKCIE – SŁUPSK w okresie ostatnich piętnastu lat. Jego znanymi w kraju poprzednikami są program KST sprzedawany od 1985 roku, nagrodzony w 1990 roku przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz LEONARDO sprzedawany od 1994 roku, zdobywca największej ilości punktów i tytułu CHIP TIP w teście porównawczym wszystkich najpopularniejszych programów do kosztorysowania w Polsce, zorganizowanym w 1995 roku przez magazyn CHIP. Niepowtarzalny charakter i kształt zawdzięcza FORTE czterem pomysłom: * Pierwszy z nich dotyczy wydruków. Wprowadzając lub modyfikując pozycje kosztorysowe możemy je natychmiast zobaczyć w postaci dowolnego wydruku. Wystarczy wybrać myszką odpowiednią zakładkę i widzimy kosztorys np. w postaci kalkulacji szczegółowej, wybieramy inną i wyświetla się jego postać uproszczona, wybieramy jeszcze inną i pokazuje się on w układzie składników kalkulacyjnych. Na tak udostępnianych wydrukach można bezpośrednio nanosić zmiany. Różnorodność i mnogość układów i postaci, w jakich można wprowadzać, poprawiać i oglądać kosztorys, to istota tego pomysłu. * Drugi pomysł związany jest z cennikami. W FORTE rozróżnia się dwa typy cenników – cenniki nierozerwalnie związane z kosztorysami, tzw. cenniki kosztorysowe i cenniki zewnętrzne (powstające np. w oparciu o import cenników z dyskietek). Do kosztorysu możemy pobierać ceny z dowolnych cenników zewnętrznych decydując, który z nich - kosztorysowy czy zewnętrzny jest ważniejszy. Dodatkowo możliwe jest wyświetlenie i wybranie dowolnej ceny dla nakładu lub roboty ze wszystkich dostępnych w programie cenników zewnętrznych. * Trzeci pomysł FORTE to możliwość decydowania o układach stron, szerokościach kolumn, barwach tła, stylach, rodzajach, rozmiarach i kolorach czcionek na wszystkich wydrukach i ich fragmentach. * Wreszcie czwarty pomysł dotyczy sposobu komunikowania się między programem i użytkownikiem. FORTE jest 32 – bitową aplikacją przeznaczoną do pracy w środowiskach WINDOWS 95/98/ME/2000. Wykorzystuje tzw. trójdzielne okno złożone z tabeli, drzewa i formularza. Wybierając dowolny ich układ można dostosować sposób poruszania się po programie do własnych potrzeb i upodobań. Program do kosztorysowania FORTE to bogactwo możliwości, wśród których są wszystkie potrzebne w procesie kosztorysowania, m.in.: * metody kosztorysowania – szczegółowa, uproszczona, agregatowa, * import cen nakładów i cen robót z dyskietek lub z płyt CD, * prezentacja graficzna całego lub części kosztorysu oraz poszczególnych składników kalkulacyjnych, * rozliczanie czasu pracy rusztowań, deskowań, materiałów inwestora, * import kosztorysów z programów LEONARDO, Norma, Strix, Zuzia, * eksport kosztorysów do innych programów ( zapis w formacie ATH), * import katalogów Athenasoft (z CD "Buduj z Głową" zapisanych w formacie XML), * import obmiarów z programów CAD, * eksport wydruków do postaci dokumentu HTML (dzięki temu rozwiązaniu można przenosić poszczególne wydruki do pakietu MS Office lub wysyłać je internetem).

  do negocjacji
 • Nadruki i etykiety

  ul. Lutosławskiego 17/A, 76-200 Słupsk

  Proponujemy różnorodne metody dekoracji. W przypadku wiader, na zlecenie zamawiającego, wykonywany jest nadruk według przekazanego producentowi wzoru lub projektu. Plast-Box S.A. dysponuje nowoczesnymi maszynami do wykonywania druku metodą suchego offsetu, a nadruk może być wykonany do 6 kolorów. Wychodząc naprzeciw potrzebom rynku i najnowszym technologiom, spółka proponuje jednocześnie zdobienie opakowań metodą IML (In-Mould-Labeling), polegającą na zdobieniu specjalną etykietą już w trakcie produkcji wiadra.

  na telefon
 • Wiadra plastikowe

  ul. Lutosławskiego 17/A, 76-200 Słupsk

  Posiadamy wiadra: - okrągłe - owalne - prostokątne Wiadra w zależności od oczekiwań klienta mogą być wyposażone w uchwyty (rączki) metalowe lub plastikowe. Większość pojemników jest zaopatrzona w plomby, gwarantujące nie naruszalność wsadu od momentu napełnienia u producenta do chwili użycia przez indywidualnego użytkownika.

  na telefon
 • Wiadra plastikowe

  ul. Lutosławskiego 17/A, 76-200 Słupsk

  Posiadamy wiadra: - okrągłe - owalne - prostokątne Wiadra w zależności od oczekiwań klienta mogą być wyposażone w uchwyty (rączki) metalowe lub plastikowe. Większość pojemników jest zaopatrzona w plomby, gwarantujące nie naruszalność wsadu od momentu napełnienia u producenta do chwili użycia przez indywidualnego użytkownika.

  na telefon
 • OSKAR - Program finansowo - księgowy

  ul. Kaszubska 45, 76-200 Słupsk

  indowsowy następca programu FK DOS sprzedawanego przez naszą firmę od początku lat 90-tych. Posiada znacznie rozbudowaną funkcjonalno�ć swojego poprzednika oraz bogatą windowsową grafikę. Okienka wyposażone w kreatory kolumn, zaawansowane szukanie, szukanie nadążne, filtrowanie, zaznaczanie, definiowanie skrótów klawiszowych i wiele innych pożytecznych funkcji nadają OSKAROWI nową, niepowtarzalną jako�ć. Program posiada nowoczesne rozwišzania dotyczące wydruków. Zestaw ponad czterdziestu wydruków stałych może być modyfikowany przez użytkownika lub wzbogacany o nowe, własne wydruki. OSKAR został wyposażony w zaawansowane funkcje importów danych z innych programów. Import danych z FK DOS do OSKARA realizowany jest automatycznie po wyborze opcji. W sposób szczególny rozwinięta jest komunikacja z naszym systemem do Administrowania zasobami rozliczania Sprzedaży - AS. Oprogramowanie systemu składa się z: * wersji standardowej, * modułów dodatkowych. Wersja standardowa obejmuje: * obsługę bilansu otwarcia, * rejestrację dokumentów obrotu, * prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu VAT, * automatyczne dekretowanie dokumentów z rejestrów VAT, * zestawienie analityczne i syntetyczne: kartoteki kont, bilansu otwarcia, dzienników dokumentów, obrotów konta, * archiwację * kontrolę spójności danych w systemie z możliwością ich korekty w oparciu o dane z dzienników. Moduły dodatkowe: * Obsługa rozrachunków: o bilansowanie należności i zobowiązań, o zestawienia rozrachunków rozliczonych i nierozliczonych, o wezwania do zapłaty, o noty odsetkowe, o ręczne kojarzenie należności i zobowiązań. * Tworzenie automatycznych dekretów: o kumulacja stanów, o zestawienia wyników finansowych, o rozdzielniki kosztów, o naliczanie i tworzenie dekretów amortyzacji. * Redakcja, emisja oraz rejestracja przelewów. * Redakcja zestawień statystycznych, sprawozdań wewnętrznych, bilansu. o definiowanie i tworzenie na potrzeby własne jak i zewnętrzne dowolnych sprawozdań na podstawie informacji zawartych w kartotece kont. * Kasa: o rejestracja dokumentów w kasie, o tworzenie raportów kasowych, o automatyczne dekretowanie dokumentów raportów kasowych , o automatyczne tworzenie dokumentów dla programu AS. * Projektowanie wydruków. Szkolenie, wspieranie, gorąca linia: Poważnym atutem firmy "INWESTPROJEKT SŁUPSK" jest wypracowany w okresie kilkunastoletniej praktyki system szkoleń użytkowników oraz różnorodnego ich wspierania np. poprzez organizowanie corocznych spotkań. Szkolenie w zakresie podstawowej obsługi systemu odbywa się u klienta lub w siedzibie "INWESTPROJEKT SŁUPSK". Może być ono na życzenie użytkownika w dowolnym czasie powtórzone lub rozszerzone . W razie wystąpienia problemów użytkownik może liczyć na szybką pomoc telefoniczną, faxową lub telexową kontaktując się z naszą firmą lub z naszymi partnerami handlowymi.

  do negocjacji

Znaleziono w branżach

Znaleziono w miastach

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.pl