Wynik wyszukiwania 20 z 35

 • Papier ksero

  ul. Chyszowska 12, 33-100 Tarnów

  Szeroki wybór papieru ksero.

  do negocjacji
 • Luksomierz LXP-1

  ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów

  Cyfrowy miernik natężenia oświetlenia jest precyzyjnym przyrządem stosowanym do pomiaru oświetlenia (w luksach i stopokandelach) w pomieszceniach oraz w warunkach terenowych. Spełnia wymogi krzywej CIE dla widmowej reakcji fotopowej. Fotoogniwo jest skorygowane kierunkowo do krzywej cosinus. Miernik jest urządzeniem kompaktowym, wytrzymałym oraz dzięki swej konstrukcji prostym w obsłudze. Element światłoczuły zastosowany w niniejszym mierniku to bardzo stabilna i trwała fotodioda krzemowa oraz filtr czułości widmowej. Pomiar natężenia światła * zakres pomiarowy natężenia oświetlenia do 400kLx * maksymalna rozdzielczości pomiaru natężenia światła 0,1Lx (0,01FC), * wysoka dokładność i krótki czas reakcji, * funkcja DATA-HOLD służąca do zatrzymania wyświetlanych wartości pomiarowych na ekranie, * automatyczne zerowanie, * współczynnik korekty nie musi być obliczany ręcznie dla niestandardowych źródeł światła, * krótkie czasy reakcji na zmianę natężenia oświetlenia, * funkcja zatrzymania wartości szczytowej (PEAK-HOLD) pozwalająca na pomiar sygnału szczytowego impulsu świetlnego o czasie trwania krótszym niż 10μs, * automatyczne wyłączenie zasilania po 15 minutach (możliwość wyłączenia funkcji), * pomiary wartości maksymalnych i minimalnych, * odczyty względne, * duży i łatwy w odczycie podświetlany wyświetlacz, * złącze USB pozwalające na połączenie urządzenia z komputerem, * cztery zakresy pomiarowe, * zapis 99 pomiarów w pamięci, które mogą zostać odczytane w mierniku lub przesyłane do komputra i wykorzystywane w programie FOTON * rejestrator danych o możliwości zapisu ponad 16000 wartości.

  750,50 zł netto - cena promocyjna
 • BIŻUTERIA ŚLUBNA

  ul. Rynek 10, 33-340 Stary Sącz

  Biżuteria ślubna.

  szczegóły na stronie http://www.jubilersezam.pl
 • BIŻUTERIA ŚLUBNA

  ul. Rynek 10, 33-340 Stary Sącz

  Biżuteria ślubna.

  szczegóły na stronie http://www.jubilersezam.pl
 • Kruszywa na podbudowy

  ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów

  Stabilizowane mechanicznie 0÷31,5 i 0÷63 Kruszywa przeznaczone na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej są produktem otrzymywanym ze skał węglanowych zbitych, niezwietrzałych, w których zawartość głównego składnika: węglanu wapnia CaCO3 stanowi co najmniej 96% ogólnego ciężaru składników skały. Otrzymuje się je przez mechaniczne rozdrobnienie oraz rozsortowanie kamienia wapiennego.

 • materiały eksploatacyjne do drukarek, ksero

  ul. Chyszowska 12, 33-100 Tarnów

  Szeroki wybór materiałów eksploatacyjnych do drukarek, ksero.

  do negocjacji
 • Wapno budowlane - hydratyzowane

  ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów

  Wapno budowlane CL 90-S hydratyzowane produkowane przez ZPW Trzuskawica i Lhoist Polska spełnia wymagania normy PN-EN 459-1:2003 „Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodności”. Wapno hydratyzowane jest produktem otrzymanym w wyniku hydratyzacji wapna palonego (reakcji z woda). Produkt końcowy ma postać białego proszku, którego głównym składnikiem jest wodorotlenek wapniowy Ca(OH)2. Produkt ten w ZPW „Trzuskawica” S.A. jest wytwarzany w warunkach nadzorowanych, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004.

 • Produkty

  ul. Krzyska 9a, 33-100 Tarnów

  Maszyny i urządzenia czyszczące Akcesoria do urządzeń i maszyn Chemia profesjonalna Chemia samochodowa Systemy higieniczne Zestawy ręczne do sprzątania Dozowniki , pojemniki, stojaki Wkłady, worki

  kontakt
 • Miernik parametrów sieci MPI-520

  ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów

  Cyfrowy miernik MPI‑520 jest wielofunkcyjnym przyrządem przeznaczonym do pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień, wyłączników RCD, rezystancji izolacji, ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem 200mA, parametrów sieci oraz sprawdzania kolejności faz. MPI-520 otwiera rodzinę niewielkich i poręcznych przyrządów w nowej, unikatowej obudowie z zastosowanymi wieloma ergonomicznymi rozwiązaniami. Przyrząd przystosowany jest do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Obudowa wykonana w stopniu ochrony IP54, jest wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne oraz posiada pokrywę, która, ustawiana w kilku możliwych położeniach, nie tylko zabezpiecza przed uszkodzeniem, ale pozwala także na wygodne przenoszenie i użytkowanie przyrządu w różnych pozycjach.

  4 256,00 zł netto - cena promocyjna
 • Luksomierz LXP-1

  ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów

  Cyfrowy miernik natężenia oświetlenia jest precyzyjnym przyrządem stosowanym do pomiaru oświetlenia (w luksach i stopokandelach) w pomieszceniach oraz w warunkach terenowych. Spełnia wymogi krzywej CIE dla widmowej reakcji fotopowej. Fotoogniwo jest skorygowane kierunkowo do krzywej cosinus. Miernik jest urządzeniem kompaktowym, wytrzymałym oraz dzięki swej konstrukcji prostym w obsłudze. Element światłoczuły zastosowany w niniejszym mierniku to bardzo stabilna i trwała fotodioda krzemowa oraz filtr czułości widmowej. Pomiar natężenia światła * zakres pomiarowy natężenia oświetlenia do 400kLx * maksymalna rozdzielczości pomiaru natężenia światła 0,1Lx (0,01FC), * wysoka dokładność i krótki czas reakcji, * funkcja DATA-HOLD służąca do zatrzymania wyświetlanych wartości pomiarowych na ekranie, * automatyczne zerowanie, * współczynnik korekty nie musi być obliczany ręcznie dla niestandardowych źródeł światła, * krótkie czasy reakcji na zmianę natężenia oświetlenia, * funkcja zatrzymania wartości szczytowej (PEAK-HOLD) pozwalająca na pomiar sygnału szczytowego impulsu świetlnego o czasie trwania krótszym niż 10μs, * automatyczne wyłączenie zasilania po 15 minutach (możliwość wyłączenia funkcji), * pomiary wartości maksymalnych i minimalnych, * odczyty względne, * duży i łatwy w odczycie podświetlany wyświetlacz, * złącze USB pozwalające na połączenie urządzenia z komputerem, * cztery zakresy pomiarowe, * zapis 99 pomiarów w pamięci, które mogą zostać odczytane w mierniku lub przesyłane do komputra i wykorzystywane w programie FOTON * rejestrator danych o możliwości zapisu ponad 16000 wartości.

  750,50 zł netto - cena promocyjna
 • SREBRO

  ul. Rynek 10, 33-340 Stary Sącz

  Srebro.

  szczegóły na stronie http://www.jubilersezam.pl/
 • Miernik parametrów sieci MPI-520

  ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów

  Cyfrowy miernik MPI‑520 jest wielofunkcyjnym przyrządem przeznaczonym do pomiarów impedancji pętli zwarcia, rezystancji uziemień, wyłączników RCD, rezystancji izolacji, ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych prądem 200mA, parametrów sieci oraz sprawdzania kolejności faz. MPI-520 otwiera rodzinę niewielkich i poręcznych przyrządów w nowej, unikatowej obudowie z zastosowanymi wieloma ergonomicznymi rozwiązaniami. Przyrząd przystosowany jest do pracy w trudnych warunkach środowiskowych. Obudowa wykonana w stopniu ochrony IP54, jest wytrzymała na uszkodzenia mechaniczne oraz posiada pokrywę, która, ustawiana w kilku możliwych położeniach, nie tylko zabezpiecza przed uszkodzeniem, ale pozwala także na wygodne przenoszenie i użytkowanie przyrządu w różnych pozycjach.

  4 256,00 zł netto - cena promocyjna
 • ZEGARKI

  ul. Rynek 10, 33-340 Stary Sącz

  Zegarki.

  szczegóły na stronie http://www.jubilersezam.pl http://www.jubilersezam.pl
 • Kruszywa na podbudowy

  ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów

  Stabilizowane mechanicznie 0÷31,5 i 0÷63 Kruszywa przeznaczone na podbudowy wykonywane metodą stabilizacji mechanicznej są produktem otrzymywanym ze skał węglanowych zbitych, niezwietrzałych, w których zawartość głównego składnika: węglanu wapnia CaCO3 stanowi co najmniej 96% ogólnego ciężaru składników skały. Otrzymuje się je przez mechaniczne rozdrobnienie oraz rozsortowanie kamienia wapiennego.

 • Wapno budowlane - hydratyzowane

  ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów

  Wapno budowlane CL 90-S hydratyzowane produkowane przez ZPW Trzuskawica i Lhoist Polska spełnia wymagania normy PN-EN 459-1:2003 „Wapno budowlane. Definicje, wymagania i kryteria zgodności”. Wapno hydratyzowane jest produktem otrzymanym w wyniku hydratyzacji wapna palonego (reakcji z woda). Produkt końcowy ma postać białego proszku, którego głównym składnikiem jest wodorotlenek wapniowy Ca(OH)2. Produkt ten w ZPW „Trzuskawica” S.A. jest wytwarzany w warunkach nadzorowanych, zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001:2000 oraz ISO 14001:2004.

 • Produkty

  ul. Krzyska 9a, 33-100 Tarnów

  Maszyny i urządzenia czyszczące Akcesoria do urządzeń i maszyn Chemia profesjonalna Chemia samochodowa Systemy higieniczne Zestawy ręczne do sprzątania Dozowniki , pojemniki, stojaki Wkłady, worki

  kontakt
 • Cement portlandzki

  ul. Warsztatowa 5, 33-100 Tarnów

  Cement portlandzki "CEM I"i CEM II – najczęściej stosowany, szary, sypki materiał, otrzymywany ze zmielenia klinkieru z gipsem w ilości do 5%. Wynalezienie cementu portlandzkiego przypisywane jest Anglikowi Josephowi Aspdinowi, który w 1824 uzyskał patent na jego wyrób. Nazwa pochodzi od koloru otrzymanego cementu, który przypominał wynalazcy kolor skał z wyspy Portland. Klinkier cementowy otrzymuje się przez wypalenie w temperaturze 1450 °C mieszaniny zmielonych surowców zawierających wapień i glinokrzemiany. Do wypalonego klinkieru dodaje się gips lub mieszaninę gipsu i anhydrytu jako regulatora czasu wiązania oraz do 5% innych składników (wapień, żużel, pył pucolanowy), a następnie całość mieli się w młynie do cementu. Produkowane cementy różnią się między sobą wytrzymałością mechaniczną oraz tempem jej przyrastania. Na tej podstawie wyróżnia się trzy klasy wytrzymałościowe cementu portlandzkiego: * 32,5 (wytrzymałość próbek po 28 dniach: 32,5–52,5 MPa) * 42,5 (wytrzymałość próbek po 28 dniach: 42,5–52,5 MPa) * 52,5 (wytrzymałość próbek po 28 dniach: >52,5 MPa) Liczba określająca klasę cementu informuje o minimalnej wytrzymałości normowej zaprawy na ściskanie, wyrażonej w MPa po 28 dniach twardnienia. Ze względu na tempo przyrastania wytrzymałości cementy dzieli się następująco: * z normalną wytrzymałością wczesną - oznaczenie N * z wysoką wytrzymałością wczesną - oznaczenie R Produkowane są także cementy portlandzkie o innych składach, np.[1]cement portlandzki żużlowy CEM II/B-S, cement portlandzki wieloskładnikowy CEM II/B-M

 • ZŁOTO

  ul. Rynek 10, 33-340 Stary Sącz

  Złoto.

  szczegóły na stronie http://www.jubilersezam.pl/
 • ZEGARKI

  ul. Rynek 10, 33-340 Stary Sącz

  Zegarki.

  szczegóły na stronie http://www.jubilersezam.pl http://www.jubilersezam.pl
 • Luksomierz LXP-1

  ul. Rogoyskiego 26, 33-100 Tarnów

  Cyfrowy miernik natężenia oświetlenia jest precyzyjnym przyrządem stosowanym do pomiaru oświetlenia (w luksach i stopokandelach) w pomieszceniach oraz w warunkach terenowych. Spełnia wymogi krzywej CIE dla widmowej reakcji fotopowej. Fotoogniwo jest skorygowane kierunkowo do krzywej cosinus. Miernik jest urządzeniem kompaktowym, wytrzymałym oraz dzięki swej konstrukcji prostym w obsłudze. Element światłoczuły zastosowany w niniejszym mierniku to bardzo stabilna i trwała fotodioda krzemowa oraz filtr czułości widmowej. Pomiar natężenia światła * zakres pomiarowy natężenia oświetlenia do 400kLx * maksymalna rozdzielczości pomiaru natężenia światła 0,1Lx (0,01FC), * wysoka dokładność i krótki czas reakcji, * funkcja DATA-HOLD służąca do zatrzymania wyświetlanych wartości pomiarowych na ekranie, * automatyczne zerowanie, * współczynnik korekty nie musi być obliczany ręcznie dla niestandardowych źródeł światła, * krótkie czasy reakcji na zmianę natężenia oświetlenia, * funkcja zatrzymania wartości szczytowej (PEAK-HOLD) pozwalająca na pomiar sygnału szczytowego impulsu świetlnego o czasie trwania krótszym niż 10μs, * automatyczne wyłączenie zasilania po 15 minutach (możliwość wyłączenia funkcji), * pomiary wartości maksymalnych i minimalnych, * odczyty względne, * duży i łatwy w odczycie podświetlany wyświetlacz, * złącze USB pozwalające na połączenie urządzenia z komputerem, * cztery zakresy pomiarowe, * zapis 99 pomiarów w pamięci, które mogą zostać odczytane w mierniku lub przesyłane do komputra i wykorzystywane w programie FOTON * rejestrator danych o możliwości zapisu ponad 16000 wartości.

  750,50 zł netto - cena promocyjna

Znaleziono w branżach

Znaleziono w miastach

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.pl