Wynik wyszukiwania 6 z 6

 • UniFirma

  ul. Towarowa 22, 18-400 Warszawa

  Geneza systemów ERP sięga lat 70-tych . wielkiego kryzysu, gdy prowadzone biznesy musiały szukać oszczędności w kosztach produkcji. Aby utrzymać się na rynku konieczne stało się zdobycie przewagi konkurencyjnej . znalezioną ją w rzeczywistym planowaniu i rozliczeniu produkcji. Wahania cyklu koniunkturalnego są normalnym zjawiskiem gospodarczym. Trwający kryzys niewątpliwe zagraża przedsiębiorstwom o słabej kulturze zarządczej. Dla silnych to wymarzona szansa na poszerzenie udziałów w rynku (wg badań McKinsey&Company w momencie dekoniunktury 34% firm zdobywa nowe udziały kosztem osłabionej konkurencji). Jednakże i przedsiębiorstwa o sprawnej strukturze organizacyjnej muszą reagować szybko na sytuację w otoczeniu, a swoje decyzje opierać na rzetelnych, rzeczywistych danych. Taki potencjał posiada dobry ERP

 • AS - Program do Administrowania zasobami i rozlicz...

  ul. Kaszubska 45, 76-200 Słupsk

  Jest to 32-bitowy program przeznaczony do pracy w środowisku WINDOWS 95/98/2000/NT/XP. Może być stosowany przez wszystkie podmioty zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem zasobami mieszkaniowymi – np. przez Spółdzielnie mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej, Zarządców nieruchomości (wspólnot).

  do negocjacji
 • Systemy bezpieczeństwa informatycznego

  ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok

  Przedstawiamy Państwu ofertę usług oraz rozwiązań służących do pełnego zabezpieczenia sieci informatycznych przed niepowołanym dostępem. Dajemy Państwu możliwość skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia przy projektowaniu oraz wdrażaniu systemów teleinformatycznych. Oferujemy usługi przeprowadzania audytów bezpieczeństwa teleinformatycznego, projektowania i wykonywania prac instalacyjno-wdrożeniowych, konsultacje dotyczące zagadnień teleinformatycznych oraz szkolenia mające na celu poznanie nowych technologii sieciowych. W naszej ofercie znajduje się również szeroki wachlarz dedykowanych systemów bezpieczeństwa sieciowego.

 • Kosztorysowanie Forte

  ul. Kaszubska 45, 76-200 Słupsk

  FORTE wchodząc w 1999 roku na rynek oprogramowania zapoczątkował trzecią generację programów do kosztorysowania opracowywanych w INWESTPROJEKCIE – SŁUPSK w okresie ostatnich piętnastu lat. Jego znanymi w kraju poprzednikami są program KST sprzedawany od 1985 roku, nagrodzony w 1990 roku przez Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz LEONARDO sprzedawany od 1994 roku, zdobywca największej ilości punktów i tytułu CHIP TIP w teście porównawczym wszystkich najpopularniejszych programów do kosztorysowania w Polsce, zorganizowanym w 1995 roku przez magazyn CHIP. Niepowtarzalny charakter i kształt zawdzięcza FORTE czterem pomysłom: * Pierwszy z nich dotyczy wydruków. Wprowadzając lub modyfikując pozycje kosztorysowe możemy je natychmiast zobaczyć w postaci dowolnego wydruku. Wystarczy wybrać myszką odpowiednią zakładkę i widzimy kosztorys np. w postaci kalkulacji szczegółowej, wybieramy inną i wyświetla się jego postać uproszczona, wybieramy jeszcze inną i pokazuje się on w układzie składników kalkulacyjnych. Na tak udostępnianych wydrukach można bezpośrednio nanosić zmiany. Różnorodność i mnogość układów i postaci, w jakich można wprowadzać, poprawiać i oglądać kosztorys, to istota tego pomysłu. * Drugi pomysł związany jest z cennikami. W FORTE rozróżnia się dwa typy cenników – cenniki nierozerwalnie związane z kosztorysami, tzw. cenniki kosztorysowe i cenniki zewnętrzne (powstające np. w oparciu o import cenników z dyskietek). Do kosztorysu możemy pobierać ceny z dowolnych cenników zewnętrznych decydując, który z nich - kosztorysowy czy zewnętrzny jest ważniejszy. Dodatkowo możliwe jest wyświetlenie i wybranie dowolnej ceny dla nakładu lub roboty ze wszystkich dostępnych w programie cenników zewnętrznych. * Trzeci pomysł FORTE to możliwość decydowania o układach stron, szerokościach kolumn, barwach tła, stylach, rodzajach, rozmiarach i kolorach czcionek na wszystkich wydrukach i ich fragmentach. * Wreszcie czwarty pomysł dotyczy sposobu komunikowania się między programem i użytkownikiem. FORTE jest 32 – bitową aplikacją przeznaczoną do pracy w środowiskach WINDOWS 95/98/ME/2000. Wykorzystuje tzw. trójdzielne okno złożone z tabeli, drzewa i formularza. Wybierając dowolny ich układ można dostosować sposób poruszania się po programie do własnych potrzeb i upodobań. Program do kosztorysowania FORTE to bogactwo możliwości, wśród których są wszystkie potrzebne w procesie kosztorysowania, m.in.: * metody kosztorysowania – szczegółowa, uproszczona, agregatowa, * import cen nakładów i cen robót z dyskietek lub z płyt CD, * prezentacja graficzna całego lub części kosztorysu oraz poszczególnych składników kalkulacyjnych, * rozliczanie czasu pracy rusztowań, deskowań, materiałów inwestora, * import kosztorysów z programów LEONARDO, Norma, Strix, Zuzia, * eksport kosztorysów do innych programów ( zapis w formacie ATH), * import katalogów Athenasoft (z CD "Buduj z Głową" zapisanych w formacie XML), * import obmiarów z programów CAD, * eksport wydruków do postaci dokumentu HTML (dzięki temu rozwiązaniu można przenosić poszczególne wydruki do pakietu MS Office lub wysyłać je internetem).

  do negocjacji
 • Oprogramowanie HansaWorld

  ul. Robotnicza 68a, 53-608 Wrocław

  Oprogramowanie firmy Hansa World pozwala nam na świadczenie usług online, dzięki temu możemy prowadzić rzetelną rachunkowość i księgowość przez Internet nawet tym firmom, które prowadzą swoją działalność w bardzo odległych miejscach. Możemy powiedzieć, iż jesteśmy logistycznie i programowo przygotowani do obsługi firm znajdujących się zarówno w dowolnym miejscu w Polsce, jak również zagranicą. Rachunkowość i księgowość przez Internet, możliwe dzięki bezpośredniej pracy na Naszym oprogramowaniu dają Państwu również oprócz komfortu i wygodny, znaczne oszczędności finansowe.

 • OSKAR - Program finansowo - księgowy

  ul. Kaszubska 45, 76-200 Słupsk

  indowsowy następca programu FK DOS sprzedawanego przez naszą firmę od początku lat 90-tych. Posiada znacznie rozbudowaną funkcjonalno�ć swojego poprzednika oraz bogatą windowsową grafikę. Okienka wyposażone w kreatory kolumn, zaawansowane szukanie, szukanie nadążne, filtrowanie, zaznaczanie, definiowanie skrótów klawiszowych i wiele innych pożytecznych funkcji nadają OSKAROWI nową, niepowtarzalną jako�ć. Program posiada nowoczesne rozwišzania dotyczące wydruków. Zestaw ponad czterdziestu wydruków stałych może być modyfikowany przez użytkownika lub wzbogacany o nowe, własne wydruki. OSKAR został wyposażony w zaawansowane funkcje importów danych z innych programów. Import danych z FK DOS do OSKARA realizowany jest automatycznie po wyborze opcji. W sposób szczególny rozwinięta jest komunikacja z naszym systemem do Administrowania zasobami rozliczania Sprzedaży - AS. Oprogramowanie systemu składa się z: * wersji standardowej, * modułów dodatkowych. Wersja standardowa obejmuje: * obsługę bilansu otwarcia, * rejestrację dokumentów obrotu, * prowadzenie rejestrów sprzedaży i zakupu VAT, * automatyczne dekretowanie dokumentów z rejestrów VAT, * zestawienie analityczne i syntetyczne: kartoteki kont, bilansu otwarcia, dzienników dokumentów, obrotów konta, * archiwację * kontrolę spójności danych w systemie z możliwością ich korekty w oparciu o dane z dzienników. Moduły dodatkowe: * Obsługa rozrachunków: o bilansowanie należności i zobowiązań, o zestawienia rozrachunków rozliczonych i nierozliczonych, o wezwania do zapłaty, o noty odsetkowe, o ręczne kojarzenie należności i zobowiązań. * Tworzenie automatycznych dekretów: o kumulacja stanów, o zestawienia wyników finansowych, o rozdzielniki kosztów, o naliczanie i tworzenie dekretów amortyzacji. * Redakcja, emisja oraz rejestracja przelewów. * Redakcja zestawień statystycznych, sprawozdań wewnętrznych, bilansu. o definiowanie i tworzenie na potrzeby własne jak i zewnętrzne dowolnych sprawozdań na podstawie informacji zawartych w kartotece kont. * Kasa: o rejestracja dokumentów w kasie, o tworzenie raportów kasowych, o automatyczne dekretowanie dokumentów raportów kasowych , o automatyczne tworzenie dokumentów dla programu AS. * Projektowanie wydruków. Szkolenie, wspieranie, gorąca linia: Poważnym atutem firmy "INWESTPROJEKT SŁUPSK" jest wypracowany w okresie kilkunastoletniej praktyki system szkoleń użytkowników oraz różnorodnego ich wspierania np. poprzez organizowanie corocznych spotkań. Szkolenie w zakresie podstawowej obsługi systemu odbywa się u klienta lub w siedzibie "INWESTPROJEKT SŁUPSK". Może być ono na życzenie użytkownika w dowolnym czasie powtórzone lub rozszerzone . W razie wystąpienia problemów użytkownik może liczyć na szybką pomoc telefoniczną, faxową lub telexową kontaktując się z naszą firmą lub z naszymi partnerami handlowymi.

  do negocjacji

Znaleziono w branżach

Znaleziono w miastach

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.pl