Wynik wyszukiwania, 20 z 283

 • Oferty pracy

  ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa

  ogłoszenia o prace

  do negocjacji
 • Monitoring wizyjny po łączach internetowych

  ul. Zgierska 181, 91-490 Łódź

  Tego typu urządzenia umożliwiają stały podgląd obiektu przez operatorów stacji monitoringu wizyjnego. Grupa interwencyjna zostaje wysłana na miejsce w momencie stwierdzenia zagrożenia.

  do negocjacji
 • Serwis urządzeń gastronomicznych

  ul. Sienkiewicza 297, 42-583 Bobrowniki

  W zakres obowiązków naszej firmy wchodzi profesjonalna naprawa i serwis urządzeń gastronomicznych. Posiadamy szeroki asortyment części do większości popularnych usterek. Wszystkie części wozimy w samochodach, dzięki temu nie musimy kilkakrotnie jeździć do klienta, a Państwo oszczędzają na kosztach. Serwis urządzeń chłodniczych jest wykonywany u klienta, a także w siedzibie naszej firmy. Wszystkie działania są realizowane przez wysoko wykwalifikowanych specjalistów. Usługi takie jak serwis urządzeń chłodniczych, grzewczych i innych, przeprowadzamy w szybki i sprawny sposób, aby nie zaburzać rytmu pracy w Państwa firmie.

  cena - kontak telefoniczny
 • Usługi Kamieniarskie

  ul. Bolesława Chrobrego 3, 55-120 Oborniki Śląskie

  Zakład Usług Pogrzebowych Jadwiga Filcek od wielu lat świadczy dla Państwa szereg wysokiej jakości usług kamieniarskich w tym: * demontaż i montaż nagrobków, * sprzedaż nagrobków granitowych gotowych i na zamówienie * liternictwo nagrobne : piaskowane, kute, metaloplastyka * fotoceramika (kolorowa i czarno biała) W celu złagodzenia skutków finansowy Tego smutnego wydarzenia jakim jest śmierć bliskich, dość często mająca miejsce w sposób nieprzewidziany, przygotowaliśmy dla Państwa korzystny system finansowania (sprzedaży ratalnej) naszych usług, a zwłaszcza nagrobków granitowych

  na telefon
 • Opieka nad Grobami

  ul. Bolesława Chrobrego 3, 55-120 Oborniki Śląskie

  Duże odległości, nadmiar obowiązków, zły stan zdrowia oraz wiele innych przyczyn może uniemożliwić nam opiekę nad grobami naszych bliskich w takim wymiarze w jakim byśmy tego chcieli. Z tego też powodu Zakład Usług Pogrzebowych Jadwiga Filcek przygotował specjalną usługę polegającą na opiece nad Grobami Państwa Bliskich. W jej ramach znajdą Państwo: * mycie pomników i nagrobków, * konserwacja drobna pomników i nagrobków , * dostarczanie kwiatów, wiązenek i wieńców na groby, * obsadzenie grobów kwiatami sezonowymi, * zapalanie na grobach zniczy, lampionów Korzystając z naszych usług zyskają Państwo pewność, iż Groby bliskich uzyskały należytą opiekę i troskę.

  na telefon
 • Serwis pogwarancyjny sprzętu AGD

  ul. Słomiana 5 , 01-353 Warszawa

  Serwis pogwarancyjny sprzętu AGD: ZELMER, AMICA, BOSCH, BRAUN, ELECTROLUX, MASTERCOOK, PHILIPS, ROWENTA, SIEMENS, WHIRLPOOL i innych firm. Odzyskiwanie freonu (czynnika chłodzącego) z możliwością ponownego wykorzystania.

  na telefon
 • Wyposażenie szkół

  ul. Skorupska 9, 15-048 Białystok

  1. Meble 1. Szkolne i przedszkolne 1. Moje Bambino 2. Stolbrzeg 3. Ital System 2. Hotelowe 1. Stolbrzeg 3. Ogrodowe 1. Stolbrzeg 4. Biurowe 1. TorEko 5. Krzesła i fotele 1. Fat Meble 2. Nowy Styl 3. MJ Design 4. Ital System 2. Sprzęt i Pomoce szkolne 1. Betzold 2. Procezas 3. FPN Nysa 4. Jangar 5. Meritum 6. EPSA 7. Moje Bambino 8. Pierron 3. Tablice i plansze 1. Visual System 4. Projektory, rzutniki i ekrany 1. Vidis 2. Avers 5. Filmu i foliogramy 6. Programy 1. YDP 2. WSIP 3. EPSA 4. LK Avalon

 • Monitorowanie systemów alarmowych

  ul. UL. ROMUALDA MIELCZARSKIEGO 121, 25-611 KIELCE

  Do oddzielnego rodzaju usług należy montaż i monitorowanie systemów alarmowych z użyciem grup interwencyjnych. Całodobowy nadzór elektroniczny z natychmiastową reakcją grup interwencyjnych jest obecnie najtańszym i skutecznym systemem zabezpieczenia mienia. W przypadku naruszenia chronionej strefy w obiekcie sygnał z systemu sygnalizacji włamania przekazywany jest drogą radiową do Bazy Monitorowania, która niezwłocznie przekazuje informacje grupie interwencyjnej w celu podjęci dalszych działań zmierzających do udaremnienia powstania szkody w chronionym mieniu. W zależności od rodzaju zainstalowanego systemu do bazy monitorowania napływają między innymi: * włamanie * napad w przypadku wyzwolenia przycisku antynapadowego * sabotaż systemu * pożar, ulatnianie się gazu * konieczność udzielenia pomocy medycznej System monitoringu śledzi automatycznie podstawowe parametry systemu alarmowego np.: * brak zasilania 220V * stan akumulatorów * łączność pomiędzy systemem a bazą monitorowania * brak załączenia systemu o wyznaczonych porach

  na telefon
 • Usługi informatyczne

  ul. Rzymowskiego 53, 02-697 Warszawa

  Kompleksowa obsługa informatyczna (Outsourcing IT) Integrowanie systemów informatycznych Tworzenie oprogramowania Wdrażanie gotowych rozwiązań Aplikacje webowe i strony www

  na telefon
 • Monitoring

  ul. Hallera 132, 80-416 Gdańsk

  Monitoring realizujemy za pośrednictwem transmisji danych z nadajnika do stacji monitorowania w wewnętrznej, wydzielonej części sieci GSM przez punkt dostępowy APN, który jest własnością firmy "KINGPOL SECURITY" Sp. z o.o. Przesyłane dane są szyfrowane i trafiają do serwerów, gdzie są dekodowane, przetwarzane i przesyłane do terminali stacji monitorowania. Takie rozwiązanie zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa danych. Do monitoringu wykorzystujemy również linie telefoniczne (łącza komutowane) oraz GSM z wykorzystaniem SMS. Dzięki posiadanej sieci załóg interwencyjnych, niezwłocznie zabezpieczamy miejsce zdarzenia (np. włamania) lub podejmujemy działania ochronne w przypadku zagrożenia osób (np. napadu). Oferujemy również usługę transmisji obrazu z obiektów objętych monitoringiem.

 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

  al. Niepodległości 87, 43-100 Tychy

  Co to jest za ubezpieczenie? Prowadzenie działalności gospodarczej związane jest z możliwością wyrządzenia szkód, wynikających z szeroko rozumianej odpowiedzialności cywilnej. Szkody te mogą dotknąć każdej ze stron występujących w obrocie gospodarczym. Mogą mieć charakter zarówno osobowy, jak i rzeczowy. Finansowe skutki takich zdarzeń mogą oznaczać dla firmy ogromne koszty, często znacznie większe niż straty spowodowane klasycznymi żywiołami. W związku z tym posiadanie odpowiedniej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej jest niezbędnym elementem zapewniającym finansowe bezpieczeństwo przedsiębiorstwa. Do kogo jest kierowane ubezpieczenie? Ubezpieczenie kierowane jest przede wszystkim do przedsiębiorców prowadzących działalność bez względu na formę prawną prowadzonej działalności (osoby fizyczne, osoby prawne oraz inne jednostki nie posiadające osobowości prawnej). Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Przedmiotem ubezpieczenia jest ustawowa deliktowo – kontraktowa odpowiedzialność cywilna ubezpieczającego zarówno za szkody osobowe, jak i majątkowe oraz finansowe następstwa tych szkód wynikające z prowadzonej działalności oraz posiadanego mienia wraz z ryzykiem związanym z wprowadzeniem do obrotu produktu wadliwego. Ochroną ubezpieczeniową objęte są również szkody wyrządzone przez pracowników ubezpieczającego oraz pełnomocników ubezpieczającego. Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej? W celu zapewnienia pełnego bezpieczeństwa wynikającego z charakteru prowadzonej działalności gospodarczej istnieje możliwość rozszerzenia zakresu ochrony ubezpieczeniowej o klauzule dodatkowe, takie jak m.in : rozszerzenie zakresu terytorialnego ubezpieczenia poza terytorium Polski, ubezpieczenie OC najemcy nieruchomości, ubezpieczenie OC najemcy ruchomości, ubezpieczenie OC pracodawcy za wypadki przy pracy, ubezpieczenie OC za szkody w środkach transportu podczas prac ładunkowych, ubezpieczenie OC za szkody powstałe w środowisku naturalnym, ubezpieczenie OC organizatora imprez, ubezpieczenie OC za podwykonawców ubezpieczającego, ubezpieczenie OC za szkody w mieniu przejętym w celu wykonania usługi, ubezpieczenie OC wzajemnej, ubezpieczenie OC za szkody wyrządzone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przechowania rzeczy ruchomych, ubezpieczenie OC przedsiębiorcy budowlanego, ubezpieczenie OC zarządcy drogi publicznej, ubezpieczenie OC wspólnoty mieszkaniowej, ubezpieczenie OC za szkody powstałe w związku z połączeniem produktu wadliwego z innym produktem, ubezpieczenie OC za koszty usunięcia produktu wadliwego i zastąpienie go produktem wolnym od wad, ubezpieczenie OC za czyste straty finansowe. inne Dlaczego warto ubezpieczyć się przez Agencję Ubezpieczeniową Koncepcja? Agencja Ubezpieczeniowa “Koncepcja” powstała w 1991 roku. Od początku naszej działalności zajmujemy się pośrednictwem ubezpieczeniowym. Współpracujemy z największymi firmami ubezpieczeniowymi w Polsce. Nasi klienci - zarówno podmioty gospodarcze, jak i osoby fizyczne, są obsługiwani przez doświadczonych agentów ubezpieczeniowych. Działamy na terenie województw: śląskiego , opolskiego, małopolskiego. W zależności od prowadzonej przez Państwo działalności jesteśmy w stanie stworzyć dostosowany do Państwa potrzeb optymalny program ubezpieczeniowy Jeśli są Państwo zainteresowani ubezpieczeniem OC firmy, prosimy o wypełnienie formularza.

  szczegółowe informacje na stronie www.koncepcja.pl
 • Program Ubezpieczeń Pracowniczych BENEFIT COMPLEX

  al. Niepodległości 87, 43-100 Tychy

  Ubezpieczenie skierowane jest od osób fizycznych, pod warunkiem, że osoba ta w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyła 69 lat. Zawierającym umowę (Ubezpieczającym) na rzecz swoich pracowników może być każda firma i instytucja niezależnie od profilu prowadzonej przez nią działalności. Elastyczna konstrukcja produktu pozwala na dopasowanie zakresu ubezpieczenia do rzeczywistych potrzeb osób objętych ochroną ubezpieczeniową. Niezwykle interesującym rozwiązaniem jest to, że w ramach danej grupy ubezpieczonych, np. w jednym zakładzie pracy dopuszczamy możliwość tworzenia podgrup, z których każda może mieć inny zakres ubezpieczenia i tym samym wysokość składki ubezpieczeniowej. Dzięki temu możemy zaoferować Państwa pracownikom zakres ubezpieczenia, który będzie spełniał ich realne potrzeby ubezpieczeniowe. Zakres obowiązkowy: ubezpieczenie następstw nieszczęśliwego wypadku powodującego Ubezpieczonego, ubezpieczenie zryczałtowanych kosztów pogrzebu Ubezpieczonego, ubezpieczenie NNW z proporcjonalnym systemem wypłaty świadczeń lub ubezpieczenie NNW z progresywnym systemem wypłaty świadczeń. Zakres obowiązkowy może zostać rozszerzony o dowolnie wybrane n/w rodzaje ubezpieczeń: ubezpieczenie z tytułu osierocenia dziecka Ubezpieczonego, ubezpieczenie z tytułu urodzenia się dziecka Ubezpieczonemu, ubezpieczenie zryczałtowanych kosztów pogrzebu członków rodziny Ubezpieczonego, ubezpieczenie NNW powodującego śmierć współmałżonka/partnera Ubezpieczonego, ubezpieczenie krótkotrwałej niezdolności Ubezpieczonego do pracy, ubezpieczenie pobytu w szpitalu, ubezpieczenie poważnych zachorowań, ubezpieczenie operacji, ubezpieczenie kosztów leczenia i pomocy w podróży, ubezpieczenie opieki medycznej, ubezpieczenie assistance medycznego Minimalna liczba pracowników, którzy mogą być objęci Programem „BENEFIT COMPLEX” wynosi 3 osoby. W ramach ubezpieczonej grupy pracowników można tworzyć podgrupy (min. 3 -osobowe), które mają różne zakresy i sumy ubezpieczenia – dzięki temu warunki umowy ubezpieczenia są ściśle dopasowane do rzeczywistych potrzeb ubezpieczeniowych pracowników firmy. Zalety ubezpieczenia „BENEFIT COMPLEX” Niezwykle szeroka ochrona ubezpieczeniowa za stosunkowo niską składkę, zapewni pracownikom wsparcie finansowe w przypadku wystąpienia trudnych sytuacji życiowych. ochrona ubezpieczeniowa zawsze i wszędzie - ubezpieczenie działające 24 godziny na dobę, na całym świecie, zarówno podczas wykonywaniapracy zawodowej jak i w życiu prywatnym, elastyczny zakres ubezpieczenia – możliwość kształtowania zakresu umowy ubezpieczenia ściśle wg potrzeb danej grupy, atrakcyjna wysokość świadczeń, brak karencji (okresu, w czasie którego zajście zdarzenia objętego ochroną ubezpieczeniową nie skutkuje wypłatą świadczenia) – dotyczy wszystkich pracowników przechodzących z dotychczas funkcjonującej w zakładzie pracy umowy ubezpieczenia w innym towarzystwie/zakładzie ubezpieczeń, brak badań i ankiet medycznych - przed zawarciem ubezpieczenia nie wymagamy badań lekarskich w celu ustalenia stanu zdrowia osób przystępujących do ubezpieczenia, atrakcyjna składka płatna miesięcznie: finansowana przez Pracodawcę, bądź pochodząca ze środków finansowych (wynagrodzenia za pracę) Pracownika, możliwość zaliczenia składek opłacanych przez pracodawcę do kosztów uzyskania przychodów przedsiębiorcy, możliwość indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na tych samych warunkach, które obowiązywały w umowie grupowej. W celu przesłania oferty,zorganizowania prezentacji, prosimy o wypełnienie formularza. Warunki ogólne Benefit Complex Deklaracja zgody Benefit Complex

  szczegółowe informacje na stronie www.koncepcja.pl
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i ...

  al. Niepodległości 87, 43-100 Tychy

  Do kogo jest skierowana oferta? Ubezpieczenie skierowane jest do osób prowadzących działalność gospodarczą – przedsiębiorców. Co jest przedmiotem ubezpieczenia? Przedmiotem ubezpieczenia może być mienie znajdujące się w posiadaniu Ubezpieczającego na podstawie udokumentowanego tytułu prawnego użytkowane w związku z prowadzoną działalnością tj.: · maszyny, urządzenia, wyposażenie stanowiące środki trwałe, · maszyny, urządzenia, wyposażenie stanowiące niskocenne składniki majątku, · środki obrotowe, · mienie przyjęte do sprzedaży komisowej, · mienie przyjęte w celu wykonania usługi, · wartości pieniężne, · mienie pracownicze. Na wniosek Klienta i za zapłatą dodatkowej składki, ochroną ubezpieczeniową mogą być objęte koszty naprawy uszkodzonych lub zniszczonych zabezpieczeń lokalu, w którym znajduje się ubezpieczone mienie, łącznie z kosztami usunięcia uszkodzeń ścian, stropów, dachów, okien i drzwi. Jaki jest zakres ochrony ubezpieczeniowej? Ubezpieczeniem objęte są szkody polegające na zaborze mienia w wyniku: · kradzieży z włamaniem do lokalu, · rabunku w lokalu. Ponadto Ubezpieczyciel ponosi również odpowiedzialność ubezpieczeniową za szkody w ubezpieczonym mieniu, spowodowane dewastacją będącą następstwem dokonanego włamania do lokalu lub rabunku w tym lokalu. Na wniosek klienta i za zapłatą dodatkowej składki, Ubezpieczyciel może także ponosić odpowiedzialność ubezpieczeniową za: 1. koszty naprawy zabezpieczeń lokalu uszkodzonych lub zniszczonych w wyniku usiłowania lub dokonania włamania, 2. szkody w wartościach pieniężnych powstałe w czasie transportu (przenoszenia lub przewożenia) na skutek: a. rabunku, b. zniszczenia lub uszkodzenia środka transportu wskutek wypadku środka transportu, pożaru, wybuchu lub uderzenia pioruna, c. nagłych, nieprzewidzianych i niezależnych od woli osób sprawujących pieczę na ubezpieczonym mieniem zdarzeń powodujących śmierć, ciężkie uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia tych osób, uniemożliwiających tym samym należytą ochronę powierzonego mienia. Dodatkowo na wniosek klienta i za opłatą podwyższonej składki, Ubezpieczyciel może również ponosić odpowiedzialność ubezpieczeniową za szkody w przedmiocie ubezpieczenia wyrządzone wskutek dewastacji wewnątrz lokalu, niebędącej następstwem włamania do lokalu lub rabunku w lokalu. W jaki sposób ustalana jest suma ubezpieczenia? Wysokość sumy ubezpieczenia określa Klient w porozumieniu z Ubezpieczycielem na podstawie ustalonego systemu ubezpieczenia i ustalonych wartości ubezpieczeniowych. W zależności od rodzaju przedmiotu ubezpieczenia umowa ubezpieczenia może zostać zawarta w następujących systemach ubezpieczenia: · w systemie ubezpieczenia na pierwsze ryzyko, · w systemie ubezpieczenia na sumy stałe, · w systemie ubezpieczenia obrotów miesięcznych. W zależności od rodzaju przedmiotu ubezpieczenia umowa ubezpieczenia może zostać zawarta według następujących wartości ubezpieczeniowych: · wartość odtworzeniowa (nowa), · wartość księgowa brutto, · wartość księgowa netto, · wartości rzeczywista. Na jaki okres można zawrzeć umowę ubezpieczenia? Umowę ubezpieczenia zawiera się na okres 12 miesięcy, jeżeli nie umówiono się inaczej. Dlaczego warto ubezpieczyć się przez AgencjęUbezpieczeniową Koncepcja Ubezpieczenie zapewnia pełną ochronę ubezpieczonego mienia, daje poczucie bezpieczeństwa oraz zapewnia finansową rekompensatę za utratę mienia na skutek szkód powstałych w wyniku zdarzeń objętych umową ubezpieczenia, co w warunkach gospodarki rynkowej stwarza poczucie bezpieczeństwa i pozwala uniknąć poważnych problemów w funkcjonowaniu firmy.

  szczegółowe informacje na stronie www.koncepcja.pl
 • Instalacja sprzętu

  ul. Krasińskiego 46, 50-450 Wrocław

  W zakres tego typu działań wchodzi instalacja różnego rodzaju sprzętu, programów oraz sterowników. Oferujemy Państwu kompleksowe działania w zakresie zarządzania danymi oraz ich archiwizacją. Do naszych zadań należy obsługa sieci komputerowych oraz konfiguracja łącza internetowego. Wymieniamy różnego rodzaju elementy w komputerze: procesor, pamięć, zasilacze, płytę główną, karty graficzne, muzyczne, napędy itd.

  do negocjacji
 • Likwidacja Szkód STU Ergo Hestia

  al. Niepodległości 87, 43-100 Tychy

  ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z UBEZPIECZENIA NNW MŁODZIEŻY SZKOLNEJ I AKADEMICKIEJ Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków. Zgodnie z definicją: nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony – niezależnie od swojej woli – doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. Jednocześnie zgodnie z OWU NNW Młodzieży Szkolnej i Akademickiej „Z ochrony ubezpieczeniowej wyłączone są następstwa nieszczęśliwych wypadków powstałych w wyniku wyczynowego uprawiania sportu”. Za wyczynowe uprawianie sportu uważa się uprawianie dyscyplin sportowych w ramach sekcji lub klubów sportowych.” Pod warunkiem opłacenia dodatkowej składki zakresem ochrony ubezpieczeniowej mogą zostać objęte następstwa nieszczęśliwych wypadków doznanych w związku z wyczynowym uprawianiem sportu. DOKUMENTACJA Prosimy o czytelne i poprawne wypełnienie druku zgłoszenia szkody,potwierdzenie ochrony ubezpieczeniowej w szkole lub na uczelni oraz załączenie dokumentów, które mają związek z danym zdarzeniem: Wypis szpitalny, zaświadczenie o udzieleniu pierwszej pomocy (ksero) Kartoteka z przychodni (ksero) Nośnik CD ze zdjęciami RTG (w dniu komisji zwracamy płytkę ze zdjęciami) Ewentualne wyniki innych badań dodatkowych lub konsultacji specjalistów Potwierdzenie ze szkoły o wypadku, który zdarzył się w ramach zajęć szkolnych (dotyczy zajęć sportowych – WF i SKS, zawody międzyszkolne) Protokół powypadkowy (w przypadku wypadków w szkole – jeśli został sporządzony) Ksero karty rowerowej (dotyczy wypadków rowerowych) Ksero prawa jazdy (dotyczy wypadków komunikacyjnych) W przypadku pobić na terenie szkoły - potwierdzenie dyrekcji szkoły o zgłoszeniu takiego zdarzenia w dniu jego wystąpienia W przypadku napadów i pobić poza szkołą – potwierdzenie z Policji (zdarzenie takie należy zgłosić nie później niż po upływie 7 dni) WAŻNA INFORMACJA Zgłoszenie wraz z całą dokumentacją należy złożyć po zakończeniu leczenia wraz z rehabilitacją. Poszkodowany pisemnie (na adres domowy)zostanie powiadomiony o miejscu i terminie komisji lekarskiej. druki do pobrania: druk zgłoszenia szkody ZASADY ZGŁASZANIA ROSZCZEŃ Z UBEZPIECZENIA NNW DZIECI PRZEDSZKOLNYCH Przedmiotem ubezpieczenia są następstwa nieszczęśliwych wypadków. Zgodnie z definicją: nieszczęśliwy wypadek to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, w wyniku którego Ubezpieczony – niezależnie od swojej woli – doznał uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zmarł. DOKUMENTACJA Prosimy o czytelne i poprawne wypełnienie druku zgłoszenia szkody, potwierdzenie ochrony ubezpieczeniowej w przedszkolu oraz załączenie dokumentów, które mają związek z danym zdarzeniem: Wypis szpitalny, zaświadczenie o udzieleniu pierwszej pomocy (ksero) Kartoteka z przychodni w której był leczony uraz (ksero) Ewentualne wyniki innych badań dodatkowych lub konsultacji specjalistów Protokół powypadkowy (w przypadku wypadków w przedszkolu – jeśli został sporządzony) Protokół z Policji (dotyczy wypadków komunikacyjnych) WAŻNA INFORMACJA Zgłoszenie wraz z całą dokumentacją należy złożyć po zakończeniu leczenia łącznie z rehabilitacją. Poszkodowany pisemnie (na adres domowy)zostanie powiadomiony o miejscu i terminie komisji lekarskiej. druki do pobrania: druk zgłoszenia szkody

  szczegółowe informacje na stronie www.koncepcja.pl
 • Likwidacja Szkód

  al. Niepodległości 87, 43-100 Tychy

  Agencja Ubezpieczeniowa Koncepcja została założona w 1991 roku .Od samego początku naszej działalności zajmujemy się ubezpieczeniami grupowymi.Współpracujemy z największymi na rynku polskim towarzystwami ubezpieczeniowymi .Zawsze naszym klientom przedstawiamy oferty atrakcyjne pod względem składki oraz warunków. Agencja Ubezpieczeniowa Koncepcja zapewnia następującą obsługę umów ubezpieczeniowych: -przedstawienie oferty, zwrócenie uwagi na wszelkie niejasności warunków umów ubezpieczeniowych -wystawienie polisy -przyjmowanie zgłoszeń szkodowych -organizacja komisji lekarskich -wypłata odszkodowania bezpośrednio na komisji lekarskiej

  szczegółowe informacje na stronie www.koncepcja.pl
 • Ochrona osób i mienia

  ul. Hallera 132, 80-416 Gdańsk

  Z dużą skutecznością dbamy o bezpieczeństwo osób oraz zapobiegamy kradzieżom, włamaniom i niszczeniu powierzonych naszej pieczy obiektów. Dokładamy wszelkich starań, by ograniczyć do minimum ryzyko utraty mienia lub wystąpienia szkód. Stosowany przez nas system ochrony jest każdorazowo dopasowywany do specyfiki obiektu i opracowywany na podstawie analizy aktualnych i potencjalnych zagrożeń oraz występujących potrzeb. Chronimy obiekty, bez względu na ich wielkość, lokalizację i charakter. Są to: duże obiekty przemysłowe, banki, biura, magazyny, centra handlowe i usługowe, instytucje państwowe. Podejmujemy się zadań o wysokiej skali trudności, wymagających specjalistycznego sprzętu, wieloosobowych załóg, oraz rozbudowanego systemu kierowania i monitorowania. Wsparciem dla załóg ochronnych w obiektach są w każdym uzasadnionym przypadku grupy interwencyjne. Sporządzamy na zamówienie naszych Klientów autorskie plany ochrony obiektów. Zatrudniani przez nas pracownicy mają sprawdzone pod kątem wykonywanej pracy predyspozycje psychofizyczne, najwyższe kwalifikacje oraz wieloletnie doświadczenie zawodowe. Staranny dobór kadr oraz permanentne szkolenia i treningi sprawiają, iż stawiamy do Państwa dyspozycji fachowców najwyższej klasy. W zależności od Państwa potrzeb i życzeń, nasi pracownicy są wyposażeni w broń palną, gazową oraz inne, dopuszczone przez prawo środki przymusu bezpośredniego. Mogą pracować umundurowani w firmowe stroje służbowe - garnitury lub mundury polowe, lub być ubrani po cywilnemu.

 • TYNKI, ELEWACJE, MALOWANIE

  ul. Startowa 14/32, 20-352 Lublin

  FIRMA OFERUJE PAŃSTWU USŁUGI W ZAKRESIE PROFESJONALNEGO I KOMPLEKSOWEGO WYKONANIA TYNKÓW METODĄ MASZYNOWĄ (GIPSOWYCH, CEMENTOWO-WAPIENNYCH) USŁUGI WYKONUJEMY W OPARCIU O NAJNOWSZE MATERIAŁY ORAZ TECHNIKI DOSTĘPNE NA RYNKU, PROPONUJEMY PAŃSTWU NAJNOWSZĄ TECHNOLOGIĘ ZACIERANIA TYNKU CEMENTOWO WAPIENNEGO NA GŁADKO STRUKTURA TYNKU NA ŚCIANIE BARDZO DROBNA,GŁADKA I RÓWNA,GOTOWA POD MALOWANIE BEZ POTRZEBY NAKŁADANIA GŁADZI GIPSOWYCH CZYLI PŁACENIA 2 RAZY ZA TO SAMO NASZYM POTENCJALNYM KLIENTOM SŁUŻYMY RADĄ , POMOCĄ W WYBORZE MATERIAŁU, OFERUJEMY SPORZĄDZENIE KOSZTORYSU UWZGLĘDNIAJĄC ZARÓWNO POTRZEBY ESTETYCZNE JAK I FINANSOWE,WYBIERAJĄC NASZĄ FIRMĘ WYBIERACIE PAŃSTWO PROFESJONALISTÓW Z WIELOLETNIM STAŻEM.

 • Oferta

  ul. Mokotowska 46, 00-543 Warszawa

  Ramy Oprawa obrazów (olejne, akwarele, reprodukcje, grafiki, plakaty) Pozłotnictwo Passepartout - materiały najwyższej jakości bezkwasowe Antyramy - nietypowe wymiary Kasetony Foliowanie - foliowanie plakatów i reprodukcji fotografii Klejenie na prasie Zdejmowanie emulsji z fotografii, naklejanie na płótno (portrety ślubne i fotografie portretowe)

  kontakt
 • Stabilizacja cementem lub silmentem

  ul. Mińska 25/642 642, 03-808 Warszawa

  Stabilizacja cementem lub silmentem polega na wymieszaniu gruntu z cementem (Silmentem) i wodą. Zagęszczenie mieszanki, której wytrzymałość na ściskanie mieści się w wyznaczonych normowo granicach. ROBOTY STABILIZACYJNE - ETAPY: * Zbadanie gruntów, * Wybór metody stabilizacji i określenie materiałów stabilizujących, * Przygotowanie gruntu, * Rozłożenie spoiwa hydraulicznego * Zagęszczenie * Pielęgnowanie do czasu stwardnienia mieszanki gruntu z dodatkami.

Znaleziono w branżach

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.pl