Wynik wyszukiwania, 4 z 4

 • Leczenie uzależnień

  ul. Czarnowiejska 8, 31-126 Kraków

  * leczenie uzależnień od substancji psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki), * nadużywanie substancji psychoaktywnych przez bliską osobę, * przeżywanie lęku i niepokoju, mających wpływ na codzienne funkcjonowanie, * depresja, obniżony nastrój, * napięcia, konflikty w relacjach z innymi ludźmi, * kryzys życiowy, utrata nadziei i sensu życia, * problemy w przystosowaniu się w związku z utratą bliskiej osoby, * dolegliwości natury somatycznej, bez wyraźnie widocznych przyczyn medycznych, * zaburzenia odżywiania.

  cena - kontak telefoniczny
 • Pomoc psychologiczna i psychoterapia dzieci i mło...

  ul. Grabiszyńska 61/65, 53-504 Wrocław

  Terapia indywidualna, praca z rodziną * Problemy emocjonalne: leki, depresje, objawy psychosomatyczne; * Kryzys wieku dorastania; * Zachowania autoagresywne; * Sytuacje kryzysowe: doświadczenie straty i żałoby, rozwód rodziców; * Trudności interpersonalne: wchodzenie w relacje z innymi, wycofanie, przemoc;

  cena - kontakt telefoniczny
 • Trening interpersonalny

  ul. Grabiszyńska 61/65, 53-504 Wrocław

  Trening interpersonalny przeznaczony jest dla osób dbających o rozwój osobisty w zakresie: * kontaktów interpersonalnych: - umiejętność nawiązywania kontaktów, - budowanie bliskich relacji, - umiejętność radzenia sobie w sytuacjach trudnych, * poszerzenia świadomości: - jestem świadomy swoich możliwości i umiejętności, - jestem świadomy swoich własnych ograniczeń, - jestem odpowiedzialny za siebie.

  cena - kontakt telefoniczny
 • Pomoc psychologiczna i psychoterapia dorosłych

  ul. Grabiszyńska 61/65, 53-504 Wrocław

  Terapia indywidualna i grupowa * Sytuacje kryzysowe: doświadczenie straty i żałoby; * Problemy emocjonalne: depresje, nerwice, lęki, fobie; * Rozwój osobisty: świadomość siebie (możliwości i ograniczenia), świadomość siebie w relacji z innymi; * Doskonalenie umiejętności interpersonalnych: wyrażanie emocji, wyrażanie własnego zdania, rozwiązywanie konfliktów, skuteczna komunikacja; * Radzenie sobie ze stresem: rozumienie objawów somatycznych (praca z ciałem), utarte schematy zachowań- poszukiwanie innych rozwiązań;

  cena - kontakt telefoniczny

Znaleziono w branżach

Znaleziono w miastach

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.pl