Wynik wyszukiwania, 3 z 3

 • Proponowane usługi

  ul. św. Mikołaja 17, 88-100 Inowrocław

  Zakres naszych usług obejmuje: * zarządzanie i administrowanie lub tylko administrowanie nieruchomością, * obsługę finansowo-księgową wraz z okresowym przygotowywaniem sprawozdań o przychodach i poniesionych kosztach utrzymania nieruchomości, * wynajmowanie lokali i zawieranie umów w imieniu właściciela, * pobieranie i rozliczanie czynszów i innych świadczeń, * analizowanie i nadzór nad windykacją należności od najemców i właścicieli lokali,, * prowadzenie spraw sądowych i egzekucyjnych wobec dłużników, * prowadzenie książki obiektu budowlanego, * zapewnienie wykonania obowiązkowych, okresowych przeglądów nieruchomości zgodnie z obowiązującymi przepisami, * utrzymanie nieruchomości w należytym stanie technicznym. Zapewniamy również pomoc i doradztwo w procesie organizacji nowych Wspólnot Mieszkaniowych.

  cena - kontakt telefoniczny
 • Obsługa kadrowo płacowa

  ul. Dobrego Pasterza 100, 31-416 Kraków

  Już od 25 zł netto/os

  25 zł
 • Oferta

  ul. Krakusa 13-16, 82-300 Elbląg

  * zarządzanie, bieżące utrzymanie i urządzanie terenów zieleni miejskiej oraz utrzymanie miejsc pamięci narodowej, * zarządzanie i bieżące utrzymanie lasów komunalnych z jednoczesnym przystosowaniem ich do celów wypocznku, rekreacji i edukacji ekologicznej, prowadzenie gospodarki leśnej, * zarządzanie cmentarzami komunalnymi, * utrzymanie zieleni w pasie drogowym, * zarządzanie nieruchomościami oddanymi Zarządowi do administrowania * wykonywanie usług specjalistycznych na rzecz innych podmiotów, w tym szczególności: - budowa, remonty kapitalne i bieżące oraz konserwacja terenów zieleni, - uprawa roślin ozdobnych, - produkcja elementów architektury ogrodowej, - usługi sprzętowo-transportowe i warsztatowe, - oczyszczanie placów, alejek, usuwanie śniegu, lodu, - sprzedaż detaliczna i hurtowa własnych wyrobów oraz towarów z branży ogrodniczej * realizacją innych zadań zleconych przez Gminę.

  kontakt

Znaleziono w branżach

Znaleziono w miastach

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.pl