Wynik wyszukiwania, 4 z 4

 • Wymazy

  ul. 25-Lecia PRL 4c/12/2, 58-260 Bielawa

  Bakteriologiczne i mykologiczne (grzyby) - gardło - nos - jama ustna - ucho - oko - pochwa - cewka moczowa - nasienie - rana - owrzodzenie - kał posiew ogólny +S-S - wymazy do książeczki zdrowia

  cena - kontakt telefoniczny
 • Cytologia

  ul. 25-Lecia PRL 4c/12/2, 58-260 Bielawa

  * Pracownia Cytologiczna współpracuje z wieloma lekarzami ginekologami wykonując badania cytologiczne i cytohormonalne pobierane w gabinetach. * Istnieje również moliwość pobrania cytologii w Pracowni. * Badania cytologiczne są wykonywane przez doświadczonego diagnostę z ponad 20-letnim stażem cytologicznym. * Ocena preparatów cytologicznych dokonywana jest w systemie Bethesda i PAP. * Czas oczekiwania na wyniki - do tygodnia, a pilne z dnia na dzień.

  cena - kontakt telefoniczny
 • Krew

  ul. 25-Lecia PRL 4c/12/2, 58-260 Bielawa

  *Hematologia i koagulologia - Morfologia z rozmazem - OB - Retikulocyty i płytki - APTT, PT, FIBRYNOGEN - Czas krwawienia + krzepnięcia *Biochemia - Białko całkowite - Proteinogram - Albumina - GGTP - Bilirubina z frakcjami - AspAt, ALAT transaminazy) - Fosfataza zasadowa i kwaśna - Cholesterol całkowity + HDL + LDL - Trójglicerydy - LDH - CPK - troponina - Mocznik, kreatynina, kwas moczowy - Glukoza - Krzywa cukrowa - Żelazo + TIBC - Wapń - Fosfor - Magnez - Sód - Potas - Chlorki - DIASTAZA(Amylaza) - Lipaza *Tarczyca - T3 , FT3 - T4, FT4 - TSH - p/ciała tarczycy (anty TPO, anty TG) - Tyreoglobulina *Cukrzyca - C-peptyd - Insulina - HbA1C (hemoglobina glikowana) *Anemia - Ferrytyna - Witamina B12 - Kwas foliowy *Osteoporoza - Osteoklacyna *Hormony Płciowe - FSH - LH - Estradiol E2 - PRL - PRL po leku MTC - Progesteron - Testosteron - Estriol - ß-HCG - HCG - 17-OH Progesteron - Androstendion - SHBG - DHEA, DHEASO4 - PAPP-A - Ocena ryzyka genetycznych wad płodu Prisca raport (na podstawie wywiadu lekarskiego oraz badań biochemicznych) *Inne hormony - Aldosteron - ACTH - Kotryzol - PTH (parathormon) - HG (hormon wzrostu) *Infekcje - HBs (żółtaczka typu B) anty HBS - HCV (żółtaczka typu C) - HAV (żółtaczka typu A) - WR (kiła) - Toxoplazmoza IgM+IgG - Różyczka IgM+IgG - Cytomegalia IgM+IgG - HIV - Mononukleoza - Bruceloza - Helicobakter pylori - Borelioza - Chlamydia trachomatis i pneumoniae - Mycoplazma - Listerioza - Toxocaroza - Krztusiec - Ospa wietrzna - Odra - Yersinia *Serologia i testy reumatoidalne - Grupa krwi - p/ciała anty Rh-D (odpornościowe) - Fenotyp do identyfikacji p/ciał anty Rh-D - Odczyn Coombsa - ASO, RF, CRP, Waaler-Rose, Seromukoid *Immunoglobuliny + alergie - IgA, IgM, IgG - IgE total (badanie podstawowe w alergii) - IgEsp. Szereg pojedyńczych alergenów - informacja telefoniczna - panel pokarmowy (20 alergenów) - panel wziewny (20 alergenów) - panel mieszany(20 alergenów) *Autoimmunologia - p/ciała p/jądrowe, p/jąderkowe, cytoplazmatyczne - p/ciała p/ dsDNA - EmA IgA+IgG - p/ciała gliadynowe IgA+IgG - p/ciała p/plemnikowe - p/ciała p/antygenom jajnika - p/ciała p/komórkom Leydiga jąder - p/ciała antykardiolipinowe IgM, IgG - p/ciała p/czynnikom Castle'a i komórkom okładzinowym żołądka *Markery Nowotworowe - PSA (rak prostaty, FPSA) - AFP - CEA - CA-125 (jajnik) - CA 15-3 (sutek) - CA 19-9 (przewód pokarmowy) - TPS - Wolna podjednostka HCG-beta (F-HCG-beta) - BRCA1/BRCA2 (PCR) *Monitorowanie stężenia leków - Teofilina - Digoksyna - Karbamazepina - Kwas walproinowy - Fenytoina

  cena - kontakt telefoniczny
 • Oferta

  ul. Karłowicza 26, 85-092 Bydgoszcz

  * udzielanie konsultacji oraz opiniowanie spraw dotyczących organizacji i funkcjonowania opieki zdrowotnej nad pracującymi, * wykonywanie kontroli podstawowych jednostek organizacyjnych służby medycyny pracy, * prowadzenie rejestrów: lekarzy prowadzących badania profilaktyczne, pielęgniarek posiadających dodatkowe kwalifikacje wymagane do wykonywania zadań służby medycyny pracy, zgłoszeń podjęcia i zakończenia przez lekarzy i pielęgniarki działalności w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi, * udzielanie świadczeń konsultacyjnych, diagnostycznych i orzeczniczych w zakresie: o patologii zawodowej i parazawodowej, o oceny możliwości pobierania nauki uwzględniającej stan zdrowia i zagrożenia występujące w miejscu praktycznej nauki zawodu, * rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydawanych przez podstawowe jednostki służby medycyny pracy dla celów przewidzianych w Kodeksie pracy, * rozpatrywanie odwołań od orzeczeń lekarskich wydanych na podstawie odrębnych przepisów, * prowadzenie czynnego poradnictwa w stosunku do chorych na choroby zawodowe lub inne związane z wykonywaną pracą, * udzielanie świadczeń leczniczo-rehabilitacyjnych uzasadnionych patologią zawodową, * organizacja monitoringu stanu zdrowia populacji pracującej, * prowadzenie działań prewencyjnych: o zapobieganie chorobom związanym etiologicznie z organizacją, metodami i warunkami pracy, o programowanie działań zmierzających do eliminowania lub ograniczenia ryzyka zdrowotnego, * programowanie i realizacja zadań z zakresu promocji zdrowia, * inicjowanie działań pracodawców na rzecz ochrony zdrowia pracowników oraz udzielanie pomocy w ich realizacji, * prowadzenie podyplomowego kształcenia z zakresu medycyny pracy * prowadzenie specjalizacji z medycyny pracy jako jednostka organizacyjna wpisana na listę Ministra Zdrowia, * udzielanie innych świadczeń zdrowotnych: o wykonywanie profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie podstawowym w stosunku do osób pracujących oraz pobierających praktyczną naukę zawodu, o wykonywanie badań osobom świadczącym pracę w czasie odbywania kary pozbawienia wolności w zakładach karnych, przebywających w aresztach śledczych lub wykonujących pracę w ramach kary ograniczenia wolności, o badania kierowców i kandydatów na kierowców, o badania kandydatów do pracy i pracujących w warunkach narażenia na promieniowanie jonizujące, o badania kandydatów do pracy i pracujących w warunkach tropikalnych, morskich i podwodnych, o badania osób ubiegających się o posiadanie broni, o badania do celów sanitarno-epidemiologicznych, o badań osób ubiegających się o licencję pracownika ochrony, o prowadzenie doradztwa w zakresie ochrony zdrowia pracujących – udział w zakładowych komisjach bezpieczeństwa i higieny pracy, o udzielanie świadczeń leczniczych i rehabilitacyjnych, o prowadzenie szczepień ochronnych, o prowadzenie komercyjnych programów promocji zdrowia, o organizowanie kursów szkoleniowych dla pielęgniarek i lekarzy, o organizowanie szkoleń udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach, o wykonywanie usług diagnostycznych w zakresie: badań laboratoryjnych, RTG, ekg, spirometrycznych, audiometrycznych, psychologicznych, czynnościowych układu naczyniowego dla osób narażonych na drgania mechaniczne.

  kontakt

Znaleziono w branżach

Znaleziono w miastach

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.pl