Wynik wyszukiwania, 2 z 2

 • Dostawy wind

  ul. Piątkowska 94/3c, 60-649 Poznań

  # osobowych # towarowych dużych # towarowych małych # panoramicznych # dla osób niepełnosprawnych

  .
 • Przewierty sterowane

  ul. Tarnowska 33, 34-600 Limanowa

  Przewierty sterowane są innowacyjnymi metodami budowy i renowacji sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych i innych. Przewierty sterowane wykonujemy w miejscach gdzie niemożliwe jest zastosowanie technologii wykopu otwartego: pod drogami, torami kolejowymi, ciekami wodnymi bądź w terenach mocno nawodnionych. Do zalet tej technologii bezwykopowej możemy zaliczyć: - stosowanie tej technologii nie powoduje uszkodzeń obiektów, pod którymi wykonywany jest przewiert tj. drogami, torami kolejowymi, co wiąże się ze znacznymi oszczędnościami związanymi z brakiem konieczności odtwarzania terenu, - przewiert sterowany nie zakłóca ruchu drogowego, ani żadnych działań prowadzonych na jego trasie, - przewierty są metodami o wysokiej precyzji i pozwalają na bieżące śledzenie trasy i głębokości wykonywanego przewiertu, - umożliwia zastosowanie jako materiału rur PE lub stalowych, - jednorazowo możliwe jest wykonanie przewiertu o długości do 200 m bez stosowania dodatkowych elementów wyposażenia, - stosowane są w zakresie średnic: 40 – 315 mm – sieci wodociągowe, 40 – 400 mm - sieci kanalizacyjne, do 500 mm – przewierty z rurą ochronną. Nasz park maszynowy składa się z dwóch maszyn firmy Tacto – Technik: GRUNDODRILL 15X GRUNDODRILL 15N

  .

Znaleziono w branżach

Znaleziono w miastach

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.pl