Wynik wyszukiwania, 15 z 15

 • Usługi rozbiórkowe

  ul. Żwirki 13, 97-300 Piotrków Trybunalski

  Wykonujemy rozbiórki obiektów, zapewniamy utylizację pozostałości porozbiórkowych. Specjalizujemy się w wyburzeniach budynków usytuowanych na terenach zabudowanych.

  do negocjacji
 • ROBOTY WYBURZENIOWE I ROZBIORKOWE

  ul. Ługwałd 42, 11-001 Dywity

  Wykonujemy roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe oraz demontażowe budynków i obiektów budowlanych. Prace wyburzeniowe obejmują także demontaż elementów stalowych i żelbetowych Roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe realizujemy metodą mechaniczną, z zastosowaniem specjalistycznego sprzętu w postaci zamontowanego na koparce gąsienicowej młotu lub nożyc.

  do negocjacji
 • usługi elektro-energetyczne

  ul. Rewerenda 82, 80-209 Chwaszczyno

  Świadczymy usługi elektro-energetyczne: * linie kablowe * linie napowietrzne * pomiary * projektowanie * instalacje elektryczne itp.

  do negocjacji
 • usługi w zakresie robót ziemnych, rozbiórek i w...

  ul. Rewerenda 82, 80-209 Chwaszczyno

  Firma "EL-KOP" wykonuje kompleksowe usługi w zakresie robót ziemnych, rozbiórek i wyburzeń.

  do negocjacji
 • REMONTY DACHÓW I ELEWACJI

  ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin

  naprawy i wymiany pokryć dachowych projektowanie i wykonanie ocieplenia dachów i ścian uszczelnianie dylatacji oraz złączy elementów wielkopłytowych kitem „Plaskit” i innymi malowanie elewacji, w tym reklam mycie i szklenie okien mycie elewacji z zanieczyszczeń obróbki blacharskie zabezpieczenia antykorozyjne wymiana rynien i rur spustowych uzupełnienia ubytków tynków i ocieplenia rozwieszanie haseł i reklam usuwanie zagrożeń (odpadające tynki, nawisy śnieżne, sople)

  .
 • REMONTY MOSTÓW

  ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin

  remont barier drogowych antykorozja stali i betonu remonty przyczółków prace podwodne remonty części nośnej mostu remonty jezdni i traktów pieszych

  .
 • INNE

  ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin

  prace nurkowe - demontaże konstrukcji podwodnych, oględziny stanu budowli pod poziomem wody mycie elewacji, okien, sprzątanie hal wycinanie, prześwietlanie i czyszczenie trudno dostępnych i wysokich drzew montaż konstrukcji stalowych : antenowych, odgromowych izolacje ciepło i zimnochronne

  .
 • DEMONTAŻ I UTYLIZACJA AZBESTU

  ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin

  Firma posiada uprawnienia do demontażu i utylizacji materiałów zawierających środki azbestowe: materiały izolacyjne zawierające azbest: masy azbestowe natryskowe, sznury azbestowe, tektura azbestowa, płyty azbestowo-kauczukowe, wyroby tekstylne z azbestu, masa lub tektura azbestowa, materiały i wykładziny cierne zawierające azbest, masy ognioodporne zawierające azbest, otuliny azbestowo-cementowe, kształtki azbestowo-cementowe elektroizolacyjne, materiały konstrukcyjne zawierające azbest: płyty azbestowo-cementowe faliste i gąsiory, płyty azbestowo-cementowe płaskie prasowane, płyty azbestowo-cementowe płaskie „karo”, płyty azbestowo-cementowe suchoformowane „kolorys” „acekol” i inne, rury azbestowo-cementowe, kształtki azbestowo-cementowe budowlane, płytki PCV, płyty azbestowo-cementowe konstrukcyjne ognioodporne. W skład przygotowania powierzchni wchodzi naprawa konstrukcji stalowych z wymianą stali i reprofilacją konstrukcji żelbetowej wraz z zabezpieczeniem zbrojenia.

  .
 • ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE

  ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin

  KOMINÓW, MOSTÓW, SILOSÓW, KONSTRUKCJI HAL, SŁUPÓW WYSOKIEGO NAPIĘCIA I INNYCH BUDOWLI STALOWYCH, BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH przygotowanie powierzchni poprzez metody oczyszczania: strumieniowo – ściernego do SA3, czyszczenie mechaniczne St2, czyszczenie ręczne, zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych i betonowych zestawami farb firmy TEKNOS, SIGMA technikami: hydrodynamicznie, natryskiem pneumatycznym i ręcznie. W skład przygotowania powierzchni wchodzi naprawa konstrukcji stalowych z wymianą stali i reprofilacją konstrukcji żelbetowej wraz z zabezpieczeniem zbrojenia.

  .
 • Usługi

  ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin

  Oferujemy usługi remontowo-budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem prac wysokościowych z zastosowaniem ekonomicznych rusztowań alpinistycznych. Oferujemy: * krótkie terminy wykonywania prac wynikające ze stosowania niekonwencjonalnych metod pracy ponieważ stosujemy tanie, lekkie, szybkie w montażu rusztowania alpinistyczne, * wykonanie usług w trybie ekspresowym lub czasie żądanym np. na drugiej zmianie, w czasie nocnego przestoju, w dni wolne od pracy itp., * możliwość wydłużenia okresu gwarancyjnego, * konkurencyjne ceny ustalone w oparciu o obowiązujące normy/cenniki/katalogi i zasady wynagradzania, * usługi z wykorzystaniem materiałów własnych lub powierzonych, * wysoką jakość realizownaych prac.

 • KOMPLEKSOWE REMONTY KOMINÓW

  ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin

  wypełnianie pęknięć i ubytków w płaszczach betonowych uzupełnianie i uszczelnianie wymurówek ceramicznych malowanie powłokami zabezpieczającymi nieniszczące pomiary grubości płaszcza, badania sklerometryczne analiza starych powłok malarskich wykonanie i remonty osprzętu i instalacji elektrycznej wzmacnianie kominów konserwacja, remonty lin odciągowych demontaże i rozbiórki kominów stalowych, betonowych i ceglanych czyszczenie z osadów przemysłowych z zewnątrz i wewnątrz budowa i montaż kominów ceramicznych i stalowych pomiary, zdjęcia termowizyjne izolacja termiczna kominów

  .
 • NAPRAWY BETONÓW I OBIEKTÓW ŻELBETOWYCH

  ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin

  ekspertyzy wraz z zleceniem i technologiami napraw cięcie betonów, rozbiórkowe i pod otwory technologiczne wiercenie otworów w betonach do Ø500mm (na życzenie klienta bez ograniczeń) do głębokości 5mb naprawy betonów: czyszczenie strumieniowościerne, czyszczenie hydrodynamiczne (do 2500atm.), naprawy zbrojenia, zabezpieczenia zbrojenia, reprofilacja betonów zgodnie z systemami napraw PCC i SPCC firmy MC Bauchemia, Schomburg, Ombram, Dieterman

  .
 • ROZBIÓRKI - WYBURZENIA

  ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin

  Demontaż użytkowy i demolacyjny wszelkiego rodzaju budowli i obiektów stalowych i żelbetowych takich jak: mosty, maszty, słupy, kominy, zbiorniki bunkry, silosy, hale fabryczne oraz inne wyburzenia i rozbiórki, ręczne , cięcie piłami diamentowymi oraz przy użyciu ciężkiego sprzętu, utylizacja urobku zgodnie z przepisami i normami, posiadamy uprawnienia i kadrę wyszkoloną do utylizacji azbestu.

  .
 • USZCZELNIENIA BUDOWLI

  ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin

  wzmacnianie pękniętych konstrukcji żelbetowych, betonowych i murowanych z naprawą i zabezpieczeniem zbrojenia uszczelnianie pęknięć zbiorników i basenów metodami iniekcji ciśnieniowej zabezpieczenia antykorozyjne budowli metodami powłokowymi nowymi systemami tj. MC Bauchemia, Ombram, Schomburg, Dieterman wykonanie przegród przeciw wilgociowych poziomych i pionowych wykonanie izolacji przeciwwilgociowej metodami iniekcji ciśnieniowej i grawitacyjnej

  .
 • EKSPERTYZY TECHNICZNE

  ul. Zemborzycka 53, 20-445 Lublin

  ocena stanu technicznego budowli, mostów, hal, obiektów budownictwa ogólnego ekspertyzy techniczne obiektów, konstrukcji i betonowych i stalowych badania termowizyjne obiektów badania geodezyjne, prace geodezyjne

  .

Znaleziono w branżach

Znaleziono w miastach

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.pl