Wynik wyszukiwania, 10 z 10

 • Wykonujemy kosztorysy budowlane, nadzory budowlane

  ul. Królowej Jadwigi 5, 63-900 Rawicz

  Wykonujemy kosztorysy budowlane, projekty obiektów. Do naszych zadań należy pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy. Wykonujemy przeglądy obiektów budowlanych oraz certyfikaty energetyczne budynków. Świadczymy pomoc w odbieraniu mieszkań oraz domów, a także w organizowaniu procesu budowlanego oraz przetargów.

  do negocjacji
 • Kosztorysowanie

  ul. Tadeusza Kościuszki 1c, 44-100 Gliwice

  Specjalizujemy się w wykonywaniu kosztorysów z branży: * ogólnobudowlanej, * elektrycznej, * sanitarnej. Wykonujemy kosztorysy: * kosztorysy:inwestorskie, ofertowe, powykonawcze, dodatkowe, na potrzeby pożyczek bankowych * zestawienia np. ZZK, ZZO i inne * weryfikację kosztorysów, * przygotowanie katalogów zakładowych, * audyty energetyczne.

  cena do negocjacji
 • ZAMÓWIENIA, WYCENA

  ul. Optymistów 2a, 04-965 Warszawa

  Wycena zależna jest od rodzaju, ilości materiału i zakresu prac. Zapytania o wycenę proszę kierować telefonicznie lub w przypadku prac złożonych e-mailem załączając specyfikację lub ewentualne rysunki.

 • Dom parterowy konstrukcji drewnianej szkieletowej

  ul. Polna 2, 64-600 Oborniki

  Powyższa cena dotyczy stanu pod klucz. Cena pomnożona przez metraż da orientacyjna cenę budynku. Cena może ulec zmianie w drodze rozmów negocjacji, wymagań klienta oraz przedstawionego projektu. Do ceny należy doliczyć obowiązujący podatek Vat.

  2699zł/m2
 • Dom parterowy konstrukcji drewnianej szkieletowej

  ul. Polna 2, 64-600 Oborniki

  Powyższa cena dotyczy stanu pod klucz. Cena pomnożona przez metraż da orientacyjna cenę budynku. Cena może ulec zmianie w drodze rozmów negocjacji, wymagań klienta oraz przedstawionego projektu. Do ceny należy doliczyć obowiązujący podatek Vat.

  2699zł/m2
 • Proponowane usługi

  ul. Ładna 14, 31-444 Kraków

  ZAKRES USŁUG * kosztorysowanie robót budowlanych, * wykonywanie kompletnej dokumentacji kosztorysowej, z uwzględnieniem systemu zamówień publicznych, * sporządzanie opinii w sprawie prawidłowości realizacji i rozliczeń procesu budowlanego, * przygotowywanie materiałów dowodowych do mediacji przedprocesowych, * sporządzanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, * sporządzanie planu BIOS, * ekspertyzy techniczno - ekonomiczne, * organizowanie i opiniowanie procedur zamówień publicznych, * wyceny nieruchomości dla ustalenia ceny kupna sprzedaży, zabezpieczenia kredytów hipotecznych, opłat skarbowych i podatków od spadków i darowizny, * wyceny majątku trwałego przedsiębiorstw dla celów amortyzacji, aportów do spółek itd., * wyceny rynkowej wartości przedsiębiorstw, * szkolenia - działalność edukacyjna skierowana na potrzeby budownictwa, prowadzenie stałego telefonicznego punktu konsultacyjnego, * działalność poligraficzna i wydawnicza - tel. kontaktowy drukarni 509-097-155

  cena - kontakt telefoniczny
 • Wyceny

  ul. Barbary 17, 40-053 Katowice

  Firma SIMPTEST Ośrodek Usług Inżynierskich Sp.z o.o. na bieżąco wykonuje wyceny: * maszyn i urządzeń wszystkich branż i typów * rozbudowanych linii technologicznych * budynków, budowli * wyposażenia przedsiębiorstw * pojazdów osobowych, ciężarowych, szynowych a także budowlanych np. żurawie, podnośniki itp * i innych nieruchomości oraz nietypowych środków trwałych Wykonywane przez nas wyceny wykorzystywane są m.in. do: * do transakcji leasingowych (towarzystwa leasingowe) * określenia wartości zabezpieczenia kredytów, zastawów, pożyczek, (banki) * sporządzenia dokumentacji niezbędnej do wypłaty odszkodowania (towarzystwa ubezpieczeniowe) * sporządzania niezbędnej dokumentacji podczas przekształceń własnościowych m.in. stwierdzenie upadłości, wniesienie aportu i in. * dla potrzeb sądu jako dowód w postępowaniu (występujemy w roli biegłego sądowego) * oszacowania wartości niezbędnej do pokreślenia akcyzy, podatku itp. a także wszelkich innych celów określonych przez klienta.

  do negocjacji
 • Środki trwałe

  ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań

  Wycena środków trwałych, maszyn i urządzeń gr. 03 – 08

  .
 • Przedsiębiorstwa

  ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań

  Oferujemy swoje usługi w zakresie następujących zadań: analizy prywatyzacyjne, wyceny przedsiębiorstw i spółek business plany, projekty inwestycyjne wycena praw, wartości niematerialnych i prawnych, w tym takich jak: znak firmowy, patent wycena aportu wnoszonego do spółki prawa handlowego, składników majątkowych i zorganizowanych części przedsiębiorstwa świadczenie usług w ramach Project Manager'a, monitorowie przebiegu inwestycji i wydatkowania środków finansowych - kredytu doradztwo inwestycyjne wycena zespów Pałacowo-Parkowych

  .
 • Wycena złóż kopaliny

  ul. Sienkiewicza 22, 60-818 Poznań

  Wycena złóż kopaliny dla przedsiębiorcy który dysponuje prawem do gruntu w formie prawa własności, użytkowania wieczystego czy dzierżawy oraz posiada koncesję na wydobycie z określonym kierunkiem rekultywacji po zakończeniu eksploatacji zasobów. Oszacowanie wartości złoża określa się w podejściu dochodowym z uwzględnieniem: rodzaju kopaliny zasobów złoża jakości kopaliny warunków i kosztów eksploatacji mozliwych do osiągnięcia przychodów Posiadamy doświadczenie w zakresie wyceny złóż: kruszywo naturalne surowce skalne gliny ceramiczne węgiel brunatny torfy

  .

Znaleziono w branżach

Znaleziono w miastach

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Dotacje na Innowacje.
©2014 Wszystkie prawa zastrzeżone
Wykonanie: nFinity.pl