Przedszkole “Mały Świat” zapewnia miłą i rodzinną atmosferę, edukację opartą o wytyczne Ministerstwa Edukcji oraz ścisłą współpracę z Rodzicami i Opiekunami w procesie wychowania dzieci. Do naszego przedszkola zapraszamy wszystkie dzieci od drugiego roku życia. Dla dzieci, które nie ukończyły drugiego roku życia przygotowaliśmy specjalny program adaptacji w grupie rówieśniczej.

Mając na uwadze fakt, że Mały Człowiek jest olbrzymim indywidualistą o wielkich potrzebach staramy się traktować Go tak, by czuł się ważny, potrzebny i rozumiany, by mógł realizować swoje pragnienia i marzenia w atmosferze ciepła, bezpieczeństwa oraz poszanowaniu godności osobistej.

Edukacja w naszym “Małym Świecie”, opiera się przede wszystkim na zabawie, która jest najsilniejszym bodźcem zachęcającym Maluchy do nauki i zdobywania nowych doświadczeń.

Poprzez kontakt ze sztuką i otaczającym nas pięknem świata zewnętrznego staramy się rozwijać w Dzieciach najcenniejsze cechy charakteru: dobro,wrażliwość, swobodę wyrażania swoich myśli i pragnień oraz umiejętność życia pośród innych. Przygotowany przez Nas program edukacyjno-wychowawczy ma za zadanie wszechstronnie rozwijać i przygotowywać dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole.

Proponujemy małe grupy, wiemy bowiem jak ważna jest możliwość koncentracji na jednostce i jej indywidualnych potrzebach.

Proces adaptacji Dzieci w naszym Przedszkolu przebiega w oparciu o specjalnie przygotowany program, którego jednym z elementów jest możliwość uczestniczenia Rodzica lub Opiekuna w zajęciach prowadzonych na terenie placówki do czasu aż dziecko wyrazi gotowość samodzielnego pozostania.

Nad edukacją i bezpieczeństwem Dzieci czuwa życzliwa, kompetentna, wykształcona i rozumiejąca potrzeby Dzieci kadra pedagogiczna.

Przedszkole czynne jest w godzinach 7.30 – 18.00 przez cały rok kalendarzowy.

Proponujemy trzy pełnowartościowe, zdrowe, dostosowane do potrzeb żywieniowych Dzieci posiłki przygotowywane na miejscu. Istnieje możliwość dostosowania jadłospisu do wskazań dietetycznych.
Dbając o zdrowie naszych dzieci zapewniamy im opiekę psychologa, logopedy oraz profilaktyczne konsultacje oraz ortopedyczne.

Wszystkie dzieci uczęszczające do przedszkola objęte są profilaktyką logopedyczną. Zajęcia grupowe z profilaktyki logopedycznej oraz zajęcia z integracji sensorycznej odbywają się dwa razy tygodniowo i nie podlegają dodatkowej odpłatności. Logopeda konsultuje wszystkie dzieci przyjęte do przedszkola również nieodpłatnie. Na terenie przedszkola istnieje możliwość uczestniczenia w zajęciach indywidualnych prowadzonych przez naszego logopedę.

Przedszkole współpracuje również z psychologiem dziecięcym, który czuwa nad prawidłowym rozwojem naszych dzieci oraz prowadzi terapię wspomagającą rozwój .

Nasze Dzieci są ubezpieczane w PZU. Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków NNW obejmuje 24-godzinny okres zarówno w kraju jak i za granicą.

Nad bezpieczeństwem placówki czuwa całą dobę wyspecjalizowana Agencja Ochrony Mienia “Skorpion – Security”